fbpx

Pesäpuu ry:n koulutusten tavoitteena on tarjota välineitä ja menetelmiä oman työn kehittämiseen lastensuojelun työntekijöille, sijaisvanhemmille ja muille alan ammattilaisille.

Etusivun koulutuskalenterista löydät tällä hetkellä avoimena koulutettavat koulutukset.  Voitte tilata koulutuksen myös työyhteisöönne, jolloin koulutus voidaan räätälöidä tarpeisiinne sopivaksi. Lisätietoja ja tarjouksen antaa kunkin koulutuksen yhteyshenkilö.

Yleistä Pesäpuun koulutuksista

Koulutusten tavoitteena on tarjota välineitä ja menetelmiä oman työn kehittämiseen lastensuojelun työntekijöille, sijaisvanhemmille ja muille alan ammattilaisille.

Lasten ja nuorten osallisuus

Kehittämistyö lasten ja nuorten kanssa vaatii erityistä osaamista ja tarpeiden huomioon ottamista sekä eettisiä lähtökohtia ammattilaisilta. Koulutukset tarjoavat valmiuksia lasten ja nuorten kanssa kehittämiseen niin, että siitä hyötyvät kaikki toimintaan osallistuvat tahot.

Suunnitelmallinen lastensuojelu

Pesäpuu kehittää lastensuojelutyön tueksi lapsilähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja, jotta ammattilaiset voivat tehdä työtään suunnitelmallisesti ja lapsen tarpeet huomioiden.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Lasten kuuleminen, kokemusten ja mielipiteiden selvittäminen sekä lasten oikeuksista kertominen lapsilähtöisesti voi olla vaativa tehtävä. Tarjoamme tähän koulutusta.

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500