Lastensuojelun ekosysteemi on rikki

Lainmukaiset lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärät ylittyvät useimmilla hyvinvointialueilla. Väistämättä herää kysymys ylittymisten syistä. Eikö työntekijöitä saada riittävästi? Onko asiakasmäärien kehittyminen arvioitu väärin? Eikö hyvinvointialueilla ole varaa palkata lisää työntekijöitä? Eikö lainsäädännön velvoitteesta välitetä? Niin tai näin, yksikään peruste ei ole inhimillisesti kestävällä pohjalla. Kaikkiin mahdollisiin asiakasmäärän ylistysten syihin voidaan vaikuttaa, jos halutaan. Tässä yhdessä lapsille tärkeässä ekosysteemin vaiheessa sysätään liikkeelle vaikutusketjuja, jotka muuttavat koko ekosysteemin mahdollisuutta edesauttaa hyvää lapsuutta.

Lastensuojelun ekosysteemissä ei tukea voi osaoptimoida tai tuudittautua ajatukseen toiminnan paikkaamisesta myöhemmässä vaiheessa. Asiakasmäärien ylittäminen tuo monenlaisia riskejä. Kiireessä lapsen tarpeiden arviointi, luottamuksen rakentaminen ja tuen laadukas järjestäminen vaarantuvat.

Kaikkien lastensuojelun vaiheiden resursointi on välttämätöntä

Lastensuojelun ekosysteemissä kaikki palvelut ja tuen vaiheet on hoidettava laadukkaasti ja lapsen tarpeita vastaavasti. Sosiaalihuoltolain mukaiset lastensuojelun avo-, sijais-, ja jälkihuollon palvelut tulee nähdä toisiaan tarvitsevana kokonaisuutena. Kaikkien vaiheiden resursointi on siis välttämätöntä. Ajatus siitä, että avohuoltoon satsaamalla saataisiin sijaishuollon tarvetta pienennettyä ei yksinään toimi. Lastensuojelun avohuollon lisäksi myös sijais- ja jälkihuolto on hoidettava laadukkaasti. Arviolta joka kolmannen sijaishuollossa eläneen omasta lapsesta tulee sijaishuollon asiakas, mitä laadukkaasti toteutetut sijais- ja jälkihuollon palvelut voivat olla osaltaan ennaltaehkäisemässä.

Lyhytnäköinen politiikka, lapsilta ja lapsiperheiltä leikkaaminen sekä budjettivuoteen tuijottavat päätökset ovat vieneet meidät tilanteeseen, jossa lastensuojelun osalta nyt olemme. Samaan aikaan, kun alle 18-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt 100 000 lapsella, sijaishuollon tarve ja lastensuojeluilmoitusten määrä ovat jatkaneet kasvuaan. Lastensuojelulain edellyttämää ihmissuhteiden pysyvyyttä emme ole lapsille pystyneet turvaamaan. Sijaishuoltopaikkojen ja auttavien ihmisten vaihtuvuus vievät suurelta osin pohjan pois koko ekosysteemiltä.

Investointi lapsiin on järkevää myös taloudellisesti

Tärkein ihmisten, kansojen ja maapallon tulevaisuuden hyvinvointia edistävä asia ovat lapset. Aikaa tulevaisuuden rakentamiseen on aina eniten lapsilla. Siksi investointi lapsiin on – ei vain inhimillisesti, mutta myös taloudellisesti – järkevintä, koska aika on myös rahaa. Uskon ja luotan, että haastavasta tilanteesta huolimatta pystymme lasten parempaan suojeluun.

Hyvää kesää Pesäpuun ystäville ja kumppaneille!