Pesäpuun toiminnanjohtaja Jari Ketolalle työympäristön erityisansiomitali

Pesäpuun toiminnanjohtaja Jari Ketola on saanut työympäristön erityisansiomitalin. Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä. Pesäpuun työsuojelutoimikunta työsuojelupäällikkö Hanna-Leena Niemelän johdolla ehdotti Ketolaa palkinnon saajaksi. Palkinto jaettiin Helsingissä 29.4.2024 Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa. Muut erityisansiomitalin saajat ovat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n työsuojelupäällikkö Markus Lustig ja Skanska Oy:n työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen. Lue myös Työturvallisuuskeskuksen uutinen aiheesta.

Palkitsemisen perusteita

Jari Ketola on pitkäjänteisesti kehittänyt ja edistänyt Pesäpuun kokonaisvaltaista työturvallisuutta ja työntekijöiden työterveyttä ennaltaehkäisevillä toimilla ja kiinnittänyt huomiota kehittämistyön vaativuuteen ja erityiseen. Pesäpuun organisaatiorakenne on tehty selkeäksi. Ketola on vahvistanut Pesäpuun matalahierarkkista työkulttuuria, eikä organisaatiossa ole väliesihenkilötasoja. Ketolan johtaminen perustuu vahvaan tiimityöhön. Kenenkään ei tarvitse tehdä työtään yksin, sillä tiimit tukevat työntekijöitä. Ketola pitää tärkeänä, että Pesäpuun strategiatyöskentelyssä ovat aidosti mukana koko henkilöstö ja hallitus. Kaikki työntekijät ovat tasavertaisia keskenään.

Ketola on halunnut vahvistaa Pesäpuun työsuojelutyötä ja edistää henkilöstön työhyvinvointia panostamalla HR-tukeen sekä kehittämistyön organisoimiseen ja kehittämiseen vuonna 2024. Organisaatiossa on haluttu satsata myös perehdyttämiseen, mentorointiin ja työnohjaukseen.

”Jari luottaa vahvasti työntekijöihinsä. Hän on helposti ja matalalla kynnyksellä lähestyttävä sekä hyvin tavoitettavissa oleva esihenkilö, joka on sinnikkäästi kehittänyt työhyvinvointi- ja työsuojelutoimintaa”, työsuojelutoimikunta perustelee ehdotustaan. ”Viime vuoden aikana Ketola on halunnut vahvistaa erityisesti työyhteisön psykologista turvallisuutta. Hän tukee työntekijöiden työssä jaksamista vahvistamalla puhetta siitä, että Pesäpuussa on sallittua epäonnistua, eikä virheiden pelko saa ohjata tekemistä. Jari muistuttelee työntekijöitä jatkuvasti myös työn tauottamisesta sekä rohkaisee liikkumaan työpäivän aikana ja pitämään kävelypalavereita.”

”Jari on erityisen aktiivisesti kehittänyt ja vahvistanut Pesäpuun henkilöstön tukemista, jotta jokainen työntekijä voi loistaa. Jari on myös korostuneesti vahvistanut työntekijöiden mahdollisuuksia oman työn sisältöihin vaikuttamiseen ja innovointiin. Koronan myötä Pesäpuussa siirryttiin joustavaan työaikaan. Työntekijät voivat itse suunnitella työskentelytapansa ja työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta. Jari haluaa edistää työn ja perhe-elämän yhdistämistä”, työsuojelutoimikunta jatkaa.

Koko Pesäpuun väki onnittelee Ketolaa

Kun tieto palkinnosta tuli, Pesäpuun työyhteisö reagoi siihen kiittäen:

”Todella tärkeä tunnustus ja esimerkki koko lastensuojelunkentälle. Psykososiaaliseen turvallisuuteen on tärkeä kiinnittää ihan jatkuvasti huomiota. Moni voisi ottaa mallia Pesäpuusta! Jari antaa omalla ystävällisellään tyylillään esimerkkiä meille kaikille! Kiitos!”

”Vaikka vasta muutaman kuukauden olen Pesäpuussa työskennellyt, ei ole jäänyt epäselväksi minkälainen työyhteisö ja työilmapiiri täällä vallitsee – työntekijää arvostava, turvallinen ja lämminhenkinen. Sellaisen mahdollistaa samat ominaisuudet omaava esihenkilö.”

”Ansaittu palkinto! Muuttuvassa toimintaympäristössä, kuormittavan aiheen ympärillä työskennellen Jari on jaksanut sekä tsempata ja tukea yksittäisiä työntekijöitä, että kehittää myös työn rakenteita sellaiseen suuntaan, että meillä on mielekästä olla töissä. On aina ylpeä ja iloinen olo saada kuulua Pesäpuuhun!”

Ketola kiitti puheessaan koko yhteisöä

Jari Ketola kiitti palkitsemispuheessaan laajasti yhteistä tekemistä ja koko yhteisöä luottamushenkilöineen:

”Pesäpuun henkilöstö ja asiantuntijat tekevät kehittämistyötä lastensuojelussa lasten, nuorten ja perheiden kanssa, joiden elämässä on ollut usein paljon menetyksiä ja traumaattisia kokemuksia. Jokaisen lapsen, nuoren ja perheen lastensuojelussa tulisikin kokea olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. Ajattelen, että toivon kannattelu ja auttaminen mahdollistuvat, kun myös Pesäpuun työntekijät voivat kokea olevansa turvassa, osallisia, arvokkaita ja rakastettuja.

Pesäpuussa kaikki työntekijät rakentavat turvallisuutta. Työn kuormitustekijöistä, turvallisuudesta ja riittävyydestä keskustellaan yhdessä ja yhdessä luodaan rakenteita työhyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. Työ on jatkuvaa ja aina on kehittymisen varaa. Tietoisuus siitä, että täydelliseksi ei tulla, eikä tarvitse, lisää osaltaan psykologista turvallisuutta työyhteisössä.

Kiitos työturvallisuuskeskukselle huomionosoituksesta. Kiitos kuuluu koko Pesäpuun työyhteisölle ja luottamustoimijoille. Palkinto antaa meille aurinkoisen välisataman, josta on hyvä jatkaa navigointia työturvallisuuden lisäämiseksi.”