Lasten kanssa tehdystä turvakotien väkivaltatyön kehittämisestä kertova pesäpuulaisten artikkeli “Now I Feel Safer” julkaistu norjalaisessa Fokus på familien -lehdessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tilasi Pesäpuu ry:ltä satukirjan työvälineeksi turvakoteihin lasten kanssa työskentelyä varten. Satukirja tehtiin yhdessä turvakodeissa asiakkaina olevien 3–5-vuotiaiden lasten kanssa. Satukirja on tehty lasten kokemusten pohjalta.

Kehittämistyö toteutettiin osana Kirahvit-kehittämishanketta vuosina 2020–2021. Pesäpuun kehittämispäälliköinä työskennelleet Susanna Kalliola ja Hanna Särkiö kuvaavat englanninkielisessä artikkelissa lasten kanssa tekemäänsä kehittämistyötä. Artikkeli on nyt julkaistu norjalaisessa Fokus på familien -lehdessä (Vol. 52, 1).

Lapsia ei tulisi jättää yksin käsittelemään väkivaltakokemuksiaan. Kun heille annetaan mahdollisuus tulla kuulluiksi, heillä on paljon sanottavaa. Satukirja Mainio ja Zataar on yksi työväline lasten kokemusten tavoittamiseen. Kirja on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä Suomen turvakodeissa. Kirjan löydät Pesäpuun verkkokaupasta. Tutustu myös muihin Kirahvi Mainion välineisiin.

Piirroskuva: Elise Liikala