Trauma- ja väkivaltatietoinen sijaishuolto – selvitys kaltoinkohtelun nykytilasta sekä materiaali ammattilaisille ja opiskelijoille julkaistu

Trauma- ja väkivaltatietoinen sijaishuolto – selvitys kaltoinkohtelun nykytilasta sekä materiaali ammattilaisille ja opiskelijoille julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys kaltoinkohtelun nykytilasta sekä materiaali ammattilaisille ja opiskelijoille on julkaistu.

– On tärkeä ymmärtää, että kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaishuollon aikana on myös nykyhetken ongelma. Sen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi on tehtävä joka päivä töitä. Lapsilla on oikeus väkivallattomaan elämään ja siitä ovat aikuiset vastuussa, toteaa neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Julkaisu käsittää kaksi toisiinsa nivoutuvaa osaa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaltoinkohtelun nykytilaa olemassa olevan kotimaisen sekä kansainvälisen selvitys- ja tutkimustiedon pohjalta. Sen mukaan sijoitetut lapset kohtaavat edelleen erilaista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa elinympäristöissään ja palvelujärjestelmässä. Selvityksen on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Julkaisun toisessa osassa jäsennetään muun muassa turvallisen sijaishuollon elementtejä ja sen vahvistamisen keinoja sekä traumatietoista konfliktin käsittelyä sijaishuollossa. Pesäpuun työntekijät Johanna Barkman, Johanna Liukkonen ja Pesäpuussa aiemmin työskennellyt Tiia Hipp koostivat ammattilaisille ja opiskelijoille käytännön keinoja, joiden avulla voidaan tarjota turvallista ja traumatietoista sijaishuoltoa. “Sen avulla voi vahvistaa omaa osaamista ja kyvykkyyttä toimia lasten kanssa väkivalta- ja traumatietoisemmin. Tämä osaltaan tukee sen mahdollistamista, että sijaishuoltopaikka olisi turvallinen kasvupaikka sijoitetuille lapsille”, toteavat Pesäpuun työntekijät materiaalin alussa.

Trauma- ja väkivaltatietoinen sijaishuolto – selvitys kaltoinkohtelun nykytilasta sekä materiaali ammattilaisille ja opiskelijoille

Lisätietoja:

26.3.2024 alkaen: neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482, susanna.hoikkala(at)gov.fi

sosiaalineuvos Marjo Malja, p. 0295 163 581, marjo.malja(at)gov.fi

erikoistutkija Pia Eriksson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 7744, pia.eriksson(at)thl.fi

kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry, p. 040 514 4855, johanna.barkman(at)pesapuu.fi