Pesäpuun Sisukas-malli on jalkautunut jo useille paikkakunnille Suomessa, uusia paikkakuntia tulossa mukaan runsaasti

Pesäpuun Sisukas-toiminnan Huomaa minut! – Toimiva verkostoyhteistyö sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukena -webinaari kokosi helmikuussa laajan, yli satapäisen osallistujajoukon kuulemaan tärkeää tietoa siitä, kuinka sijaishuollon piirissä elävän lapsen koulunkäynti voidaan järjestää sujuvasti. Webinaari toimi samalla viime syksynä alkaneen Sisukas-koulutusprosessin päätöksenä.

Sijoitettujen lasten sivistykselliset oikeudet eivät tällä hetkellä koko Suomen mittakaavassa toteudu tasavertaisesti muiden lasten kanssa. Esimerkiksi tiedonkulussa sijoitettuun lapseen liittyen on mittavia ongelmia eri toimijoiden välillä, ja monialaisesta yhteistyöstä puuttuu koordinaatio. Vastuut ja käytännöt ovat epäselviä, ja opetusta ja tukea järjestetään kirjavasti.

Sisukas-toiminta pyrkii puuttumaan näihin epäkohtiin. Vaikuttavaksi ja toimivaksi todetun Sisukas-mallin avulla sijoitetun lapsen oikeudet, osallisuus ja yhdenvertaisuus paranevat. Lisäksi mallin avulla yhtenäiset käytännöt juurtuvat hyvinvointialueille, monitoimijainen yhteistyö vahvistuu ja ammattilaisten osaaminen sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn kehittyy.

Sisukas-malli on jalkautunut jo useisiin kuntiin Suomessa. Malli on käytössä Jyväskylässä, Hankasalmella, Äänekoskella, Laukaassa, Porissa, Kaarinassa, Paimiossa ja Lahdessa. Lisäksi toimintaa ollaan käynnistämässä parhaillaan Mikkelissä, Turussa, Naantalissa ja Raisiossa. Myös monet muut kunnat ovat käynnistämässä toimintaa lähiaikoina. On hienoa nähdä, kuinka monessa kunnassa on herätty huomaamaan sijoitettujen lasten koulupolun turvaamisen tärkeys ja sen kiistattomat hyödyt niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin! Koulutus on tutkimusten mukaan tärkeimpiä syrjäytymiseltä ehkäiseviä tekijöitä, joten asialla on valtava yhteiskunnallinenkin merkitys. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia!

Sisukas-toimintaa ohjaavat periaatteet:

  • Osallisuus
  • Monialaisuus, dialogisuus
  • Voimavaralähtöisyys
  • Yksilöllisyys, joustavuus
  • Turvallisuus, traumatietoisuus
  • Arvioitavuus, vaikuttavuus

Pesäpuu tarjoaa tukea Sisukas-toiminnan käynnistämiseen. Lisäksi tarjoamme uutuutena myös mentorointia jo käynnistyneille Sisukas-tiimeille. Ota rohkeasti yhteyttä, niin laitetaan Sisukas-toiminta käyntiin teidänkin kunnassanne! Seuraava Sisukas-koulutusprosessi alkaa tammikuussa 2025.