Pesäpuun edustus pohjoismaalaisten lastensuojelun kokemustoimijoiden uudessa verkostossa – tunnelmia alkutapaamisesta Oslosta

Pesäpuu sai taannoin norjalaiselta Forandringsfabrikken-järjestöltä kutsun tulla muodostamaan pohjoismaalaista lastensuojelun kokemustoimijoiden verkostoa. Verkoston päätavoite on vaihtaa kokemuksia ja ideoita eri organisaatioiden välillä sekä vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ääntä, osallisuutta ja oikeuksia lisäämällä koulutuksellisia ohjelmia ja ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon kentillä. Mukana Norjan ja Suomen lisäksi verkostoa muodostamassa olivat ruotsalainen Knas Hemma sekä tanskalainen De Anbragtes Vilkår. Jokaisesta kehittäjäjärjestöstä kutsuttiin mukaan neljä kokemustaustaista nuorta ja kaksi työntekijää.

Verkoston perustamistyö käynnistyi tapaamisella Oslossa 23.2.–25.2.2024. Pesäpuun kautta mukana oli neljä nuorta Tampereen kehittäjäryhmästä ja SOILA-koordinaation kehittäjistä. Lisäksi Pesäpuuta edustivat tapaamisessa kehittämispäällikkö Helena Inkinen ja erityisasiantuntija Tuula Sillanpää.

“Viikonlopun aikana vaihdoimme kokemuksia lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden eri muodoista eri Pohjoismaissa ja vertailimme maiden lastensuojelujärjestelmiä toisiinsa. Eri työpajoissa käytiin keskustelua nuoria puhututtavista asioista, kuten jälkihuollosta, lasten oikeuksista sekä lastensuojelulaitosten kulttuureista”, Inkinen ja Sillanpää kertovat. “Meihin teki suuren vaikutuksen Norjan esimerkki siitä, kuinka Forandringsfabrikken sai työllään aikaiseksi sen, että myös lastensuojelussa olevilla lapsilla ja nuorilla on oikeus rakkauteen. Muut Pohjoismaat ihastelivat Suomen jälkihuoltoa, että sellainen ylipäätään on.”

Inkinen ja Sillanpää jatkavat: “Kokemusten vaihtaminen avarsi ja toi perspektiiviä moneen asiaan. Pesäpuulaiset, niin työntekijät kuin nuoret, olivat tapaamisesta innostuneita ja inspiroituneita. Verkoston kehittäminen jatkuu verkossa pidettävien tilaisuuksien kautta. Seuraavaksi jaamme hyviä käytäntöjä ja periaatteita webinaarien sarjassa. Nuoret järjestävät pohjoismaisia keskusteluja eri teemoista, kuten laitosten kulttuureista, jälkihuollosta ja mielenterveyden avuista. Seuraava verkoston kokoontuminen on syyskuussa Kööpenhaminassa, Tanskassa. Meihin saa olla yhteydessä, mikäli aihe kiinnostaa.”