Sähköinen Tukea huostaanotetun lapsen koulupolulle -tietopaketti on julkaistu!

Sähköinen Tukea huostaanotetun lapsen koulupolulle -tietopaketti on julkaistu!

Sijoitetun lapsen koulunkäyntiin liittyy aina monialainen yhteistyö ja lainsäädäntö. Kansallisen VIP-verkoston Sijoitetut lapset koulussa -teemaryhmä tuotti tietopaketin avuksi monialaisille toimijoille. Paketissa tuodaan esiin, mitä kaikkea on tärkeä huomioida, jotta sijoitettu lapsi tai nuori tulisi nähdyksi tarpeineen, koulun alku ja vaihdokset sujuisivat jouhevasti ja tarvittava tieto siirtyisi viivytyksettä eri toimijoiden välillä.

Julkaisu on tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä, johon ovat osallistuneet VIP-verkoston toimintakauden 2021–2022 aikainen teemaryhmä, johon kuuluivat Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n, Valtion koulukotien sekä Valterin asiantuntijat.

Pesäpuun kehittämispäällikkö Christine Välivaara osallistui oppaan tuottamiseen. Välivaara työskentelee Pesäpuun Sisukas-toiminnan parissa, joka luo askelmerkit sijoitettujen lasten ja nuorten perusopetuksen järjestämiseen tarjoamalla systeemisen rakenteen onnistuneeseen monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön ja tiedonkulkuun lastensuojelun, koulun, sijaishuoltopaikkojen ja huoltajien välillä.

”Sain mahdollisuuden osallistua materiaalin toteuttamiseen VIP-teemaryhmän jäsenenä. Työskentely toi esiin sijaishuollossa asuvien oppilaiden perusopetuksen järjestämiseen liittyvän monialaisen yhteistyön haasteet, jotka vaativat toimintatapojen ja vastuiden kirkastamista”, Välivaara kommentoi.

”Tietopaketin toivotaan selkiyttävän tiedonkulkua ja monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on, että sijoitetuille lapsille turvataan osallisuus, tarpeisiin perustuva tuki ja yhdenvertainen oikeus oppimiseen asuinpaikasta riippumatta. Sisukas-toimintamalli on paketissa mukana esimerkkinä tutkitusti toimivasta käytännöstä, joka on alkanut juurtua kaupunkeihin ja hyvinvointialueille”, Välivaara kertoo.

Tukea huostaanotetun lapsen koulupolulle -tietopaketin toivotaan saavuttavan monialaiset toimijat laaja-alaisesti.

Tutustu tietopakettiin täällä