Hatkassa-hankkeen katsaus joulukuulta 2023 on julkaistu

Hatkassa-hankkeen katsaus joulukuulta 2023 on julkaistu ja luettavissa täällä.

Pesäpuu ry:n Hatkassa-hanke on ollut käynnissä kohta kahden vuoden ajan. Hanke on edennyt suunnitelmallisesti kohti tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Hankkeen suunnitteluvaiheessa luodut tavoitteet ja toimenpiteet ovat hankkeen edetessä jonkin verran muokkautuneet vastaamaan paremmin sitä tarvetta, joita hatkaamiseen liittyy. Syksyn 2023 aikana onkin käytetty paljon aikaa suunnitteluun ja sellaiseen työhön, joka ei välttämättä ole näkynyt niin vahvasti hankkeen ulkopuolelle. Lue lisää tärkeästä tehdystä työstä katsauksestamme.

Lisäksi katsauksessa selvitetään hankkeen askelmerkkejä ensi keväälle, jolloin julkaistaan esimerkiksi Hatkassa.fi-verkkosivusto, jonne voi käydä jo nyt jättämässä yhteystietonsa saadakseen infoa sivuston avautumisesta. Lisäksi osallistut arvontaan.

Keväällä hankkeessa tapahtuu myös paljon muuta kiinnostavaa, kuten toteutetaan myös kokeilu hyvästä hatkan jälkeisestä työskentelystä, johon osallistuu useita lastensuojelulaitoksia eri puolilta Suomea, sekä aloitetaan työnimeltään Hatkassa Suomessa – Kansallinen tilannekuva ja kehittämisehdotukset -julkaisun tekeminen.

Kevätkaudella tullaan jälleen pitämään myös lukuisia puheenvuoroja, julkaisemaan erilaisia kirjoituksia ja osallistumaan moniin keskusteluihin. Hankkeessa jatketaan viestimistä ja vaikuttamista laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Hallitusohjelman toimeenpanoa, erityisesti lastensuojelua, nuorisorikollisuutta ja hatkaamista koskevien kirjausten osalta, seurataan aktiivisesti, ja niihin pyritään pääsemään mukaan vaikuttamaan.

Kevätkauden aikana valmistellaan myös jatkorahoitushakemusta STEAlle vuosille 2025–2027, jotta työ hatkaamisen kehittämisen parissa voisi jatkua nykyisen rahoituksen päättymisen jälkeenkin. Hankkeen työntekijät ovat jatkossakin mielellään mukana laajasti erilaisissa yhteistyökuvioissa, pitämässä puheenvuoroja ja tukemassa muun muassa opiskelijoita opinnäytteiden tekemisessä.