Pesäpuun erityisasiantuntija Maija Haapala on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon TikTok-sossut-palvelusta yhdessä Camilla Jokelan kanssa

Pesäpuun erityisasiantuntija Maija Haapala on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon TikTok-sossut-palvelusta yhdessä Camilla Jokelan kanssa!

Pesäpuun erityisasiantuntija ja TikTok-sossuna tunnettu Maija Haapala on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuodelle 2023 TikTok-sossut-palvelusta yhdessä Camilla Jokelan kanssa. Laillistetut sosiaalityöntekijät Haapala ja Jokela kertovat TikTok-videoissaan lastensuojelun ja etenkin sijaishuollon arjesta nuorille viestien ja heidän näkökulmansa huomioiden.

Palkinnon perusteluissa todetaan muun muassa: “TikTok-sossut – Maija Haapala ja Camilla Jokela – käsittelevät lastensuojelua ja lasten oikeuksia tavalla, jossa lähtökohtana on lasten ja nuorten omat median käytön tottumukset. Tietoa julkistetaan ammattitaitoisesti ja uskottavasti, lapsille ja nuorille suunnaten. TikTok-sossujen käsittelemät aiheet ovat vaikeita ja tärkeitä. He viestivät hienovaraisesti, ymmärrettävästi, tiiviisti ja asiantuntevasti. Haapala ja Jokela ovat laillistettuja sosiaalityöntekijöitä, joilla on vankka kokemus lastensuojelutyöstä. TikTok-sossuina he onnistuvat kääntämään nuorten kanssa tehtävän käytännön sosiaalityön ja hankalan viranomaiskielen helposti avautuviksi TikTok-videoiksi. Haapalan ja Jokelan tekemä työ on yhteiskunnallisesti merkittävää, esimerkillistä ja uutta luovaa tiedon julkistamista. — Sosiaalisessa mediassa liikkuu väärin ymmärrettyä, vääristeltyä ja yksipuolista tietoa lastensuojelusta ja lasten oikeuksista. TikTok-sossut korjaavat nopeasti harhaanjohtavaa tietoa siellä, missä huhut leviävät. Haapala ja Jokela purkavat lastensuojeluun liittyvää salaperäisyyttä avaamalla huostaanotettujen lasten arkea ymmärtävästi, myönteisesti ja rohkaisevasti asian ytimessä, paikan päällä.”

Koko Pesäpuun yhteisö onnittelee Maija Haapalaa erinomaisesta työstä suomalaisen lastensuojelun eteen. Haapala työskentelee Pesäpuussa Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeen parissa, joka tekee uraauurtavaa työtä hatkaamiseen liittyen. Hankkeessa kerättiin viime vuonna laajasti tietoa hatkaamisilmiöstä, ja tiedonkeruun tulosten pohjalta tuotettu Hatkassa Suomessa – Kohti kansallista tilannekuvaa lastensuojelun sijaishuollosta kadonneista lapsista -raportti julkaistiin maaliskuussa 2023. Runsaasti mediahuomiotakin saaneen raportin julkaisun jälkeen Haapalan työ aiheen parissa on jatkunut. Haapala tekee parhaillaan myös väitöskirjaa Tampereen yliopistoon 16–17-vuotiaiden kiireellisistä sijoituksista.

Haapala kommentoi palkintoaan: “Tämä palkinto on suuri ilo ja kunnianosoitus – ei pelkästään TikTok-sossujen tekemälle työlle lasten ja nuorten parissa, vaan myös koko lastensuojelulle ja sosiaalityölle! Emme olisi tässä ilman niitä lukuisia eri yhteistyötahoja ja sijaishuollossa asuvia nuoria, joiden kanssa viimeisten kolmen vuoden aikana olemme saaneet tehdä töitä lastensuojelutietoisuuden ja lasten oikeuksien lisäämiseksi sekä lastensuojelun stigman purkamiseksi. Erityiskiitos Pesäpuu ry:lle, jonka kanssa olemme muun muassa kahtena peräkkäisenä vuonna tehneet viestintää ja vaikuttamista Sijaishuollon juhlapäivänä Care Day’na, kertoneet videoin, miksi lastensuojelun ammattilaisten on tärkeä tavata ja kuunnella lapsia sekä olleet mukana ‘Nuori, onko sinua rakastettu’ -tapahtumassa syyskuussa 2022. Myös Hatkassa-kyselyä levitettiin TikTokissa syksyllä 2022 ja raportin tuloksia on viestitty TikTokissa. Kaikella tällä työllä on tavoitettu yhteensä kymmeniä – ellei jopa satoja tuhansia – lapsia ja nuoria. Haluammekin esimerkillämme kannustaa kaikkia toimijoita tekemään rohkeasti dialogista viestintää omilla kasvoilla, sillä lapsilla ja nuorilla on oikeus tietoon ja osallisuuteen.”

Palkinnon suuruus on 15 000 euroa ja se jaetaan TikTok-sossujen kesken.