Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -tulevaisuustyöskentelymateriaalit saatavilla maksuttomasti

Pesäpuussa toteutettiin vuonna 2022 Sitran rahoittama Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -hanke, jonka tavoitteena oli popularisoida tulevaisuusajattelua lastensuojelun toimijakentälle. Hankkeessa hyödynnettiin Sitran kehittämää Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmää, jota muokattiin lastensuojeluun sopivaksi.

Hankkeen tuottamat materiaalit löytyvät Pesäpuun verkkosivuilta. Maksuttomien materiaalien avulla lastensuojelun toimijoita kannustetaan haastamaan olemassa olevia oletuksia lastensuojelun tulevaisuudesta sekä kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia ja toimimaan toivotun tulevaisuuden eteen. Samalla vahvistetaan lastensuojelun toimijoiden kokemusta omasta toimijuudestaan lastensuojelun tulevaisuuden tekemiseksi. Hankkeen tuottama materiaali auttaa lastensuojelun toimijoita yhdistämään tulevaisuusajattelua muutoksen tekemiseen isojen yhteiskunnallisten murrosten keskellä. Tulevaisuutta voi tarkastella erilaisilla aikajänteillä. Tulevaisuustaajuudessa suunnataan katse 30 vuoden päähän, jotta päästään riittävän pitkälle nykyhetken rajoitteista tulevaisuutta pohdittaessa.

Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla oleminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ennakoinnista tai muusta tulevaisuustyöskentelystä. Oma kiinnostus ja innostuneisuus aihetta kohtaan riittää. Työkirjan avulla voi tutustua menetelmään, joka rohkaisee haastamaan lastensuojelun nykytilannetta ja oletuksia, jotta syntyisi tilaa uusille ajatuksille ja ratkaisuille. Tutustumisen jälkeen menetelmän käyttöönotto omassa toiminnassa on helpompaa, ja työkirja soveltuu niin kehittämistyökaluksi kuin menetelmäksi laajentaa tulevaisuuskeskustelijoiden joukkoa. Työkirjan lukemisen jälkeen voi lähteä toteuttamaan omia työpajoja valmiiden työpohjien sekä laajojen tai tiiviimpien esitysmateriaalien avulla.

Materiaalia voi hyödyntää itselle sopivalla tavalla, esimerkiksi itsenäisesti lastensuojelun tulevaisuuden pohtimiseen, omien oletusten haastamiseen, kuvittelun vahvistamiseen sekä oman toiminnan kehittämiseen. Sitä voi käyttää myös tueksi Tulevaisuustaajuus-työpajojen ohjaamiseen lastensuojeluteemalla tai keskustelun herättämiseen omassa tiimissä, organisaatiossa, yhteistyökumppaneiden kanssa tai vaikka asiakassuhteissa.

Ongelmalähtöisyydestä kohti mahdollisuuslähtöistä ajattelua ja visiointia

Hankkeessa toimivat muun Pesäpuussa tehtävän lastensuojelun kehittämistyönsä ohella kehittämispäällikkö Onni Westlund Hatkassa-hankkeesta, Nuorten Turvasatama -hankkeen projektipäällikko Krista Leino (ent. Kokkonen) sekä erityisasiantuntija Milja Kaijanen, joka siirtyi vuoden 2022 lopussa päättyneestä UP2US – meistä kiinni -hankkeesta Hatkassa-hankkeeseen keväällä 2023.

”Tulevaisuusoletusten haastaminen on tärkeää, koska ne ohjaavat ajattelua, päätöksentekoa ja toimintaa. Lastensuojelussa ei ole puutetta negatiivisista näkymistä, vaan tarvitsemme lisää toivottavia ja innostavia tulevaisuuskuvia. Ongelmalähtöisyyden sijaan haluamme vahvistaa mahdollisuuslähtöistä ajattelua ja visiointia. Kuvittelu myös mahdollistaa sitoutumisen haluttuun muutokseen. Toistuvien kriisien selättämisen sijaan voimme yhdessä vaikuttaa siihen, millaista lastensuojelun tulevaisuutta tavoittelemme”, hankkeen työntekijät kuvaavat tulevaisuusajattelun merkitystä ja hyötyä myös lastensuojelun kentälle. ”Tulevaisuustaajuuksilla oppii lisäksi ajattelemaan tulevaisuuksia monikossa, sillä yhden tulevaisuuden sijaan on olemassa lukematon määrä mahdollisia tulevaisuuksia, joihin meistä jokainen voi vaikuttaa. Jokainen voi olla muutoksentekijä! Tulevaisuusajattelu voi välillä tuntua hankalalta, mutta sitä voi harjoitella, joten toivommekin, että materiaalimme voi olla apuna siinä.”

”Sitran Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelma ja sen myötä syntynyt Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -hanke olivat hyvällä tavalla aivoja nyrjäyttävä kokemus. Kykyni ajatella pidempää aikaväliä sekä nähdä toimijuuteni osana tulevaisuuden tekemistä vahvistui. Tulevaisuusajattelu kulkee nykyään mukanani vähän kaikessa tekemisessä, ja haluan kannustaa muitakin lasten ja nuorten parissa toimivia samaan”, Krista Leino kertoo kokemuksistaan hankkeessa.

”Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä lisää toivoa, uskoa omaan ja yhteiseen tekemiseen sekä vahvistaa työssä tarvittavia taitoja. Tulevaisuusajattelu ja lastensuojelu sopivat hyvin yhteen, sillä molemmissa on pohjimmiltaan kyse myönteisten muutosten saavuttamisesta. Tulevaisuustaajuus on tarjonnut lukuisia oppimiskokemuksia itsestä, lastensuojelusta ja yhteiskunnasta – ja oppimismatka jatkuu edelleen”, Onni Westlund toteaa.

Lastensuojelun tulevaisuustaajuuksilla -materiaalit löytyvät Pesäpuun sivuilta ja ne ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä maksuttomasti.