Kuulluksi-foorumeissa tutkitaan tarinoiden voimaa ja kohtaamista – mukaan kutsutaan sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneita

Väkivalta ja kaltoinkohtelu tuottavat kärsimystä. Yksin ja ilman tukea jääminen moninkertaistavat edelleen näiden kokemusten haavoittavuutta. Sijaishuollossa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneiden kokemukset jäävät usein kuulematta ja niiden kokijat kohtaamatta.

Kuulluksi-hankkeessa pyrimme murtamaan hiljaisuuksia kaltoinkohtelun kokemusten ympäriltä tieteen ja taiteen vuoropuhelun keinoin sekä luomaan ymmärrystä vaikeiden kokemusten jakamisen ja kohtaamisen esteistä ja mahdollisuuksista”, kertoo Kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaishuollossa: tarinallinen työskentely keinona kokemusten käsittelyssä aikuisiällä -osahankkeen vastuullinen tutkija, dosentti Marianne Notko Jyväskylän yliopistosta. ”Tarkastelemme yhdessä, millaisia selviytymisen haasteita ja mahdollisuuksia näihin kokemuksiin liittyy sekä sitä, millaisia yhteiskunnallisia toimia väkivallan ja kaltoinkohtelun estämiseksi ja niihin puuttumiseksi pitäisi kehittää.”

Kuulluksi-foorumit väkivaltaa tai kaltoinkohtelua sijaishuollossa kokeineille

Syksyn ja talven aikana järjestettävissä Kuulluksi-foorumeissa työskennellään tarinallisen menetelmän keinoin. Työskentely on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on kokemusta väkivallasta tai kaltoinkohtelusta lastensuojelun sijaishuollossa. Foorumit ovat osa tutkimusta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa haasteista ja mahdollisuuksista liittyen sijaishuollossa koettuihin väkivaltaan ja kaltoinkohteluun sekä tarinallisista työskentelytavoista näiden kokemusten käsittelemiseksi.

Turvallisuutta ja osallisuutta tarjoavien kohtaamisten järjestämisestä vastaa Koneen Säätiön rahoittaman Kuulluksi-hankkeen työryhmä, johon kuuluvat kehittämispäällikkö Johanna Barkman lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:stä, tutkija Marianne Notko Kuulluksi-hankkeesta sekä Tarinateatteri Storian näyttelijät.

”Kuulluksi-hankkeessa tutkittava ilmiö, kaltoinkohtelun kokemus ja siitä kertomisen esteet ja mahdollisuudet, on kompleksinen, ja vaatii pitkäjänteistä työskentelyä. Hankkeessa pureudumme tähän vaativaan ja sensitiiviseen tematiikkaan tieteen ja taiteen vuoropuhelun keinoin. Meitä yhdistää vankka kokemus väkivaltaan ja lastensuojeluun liittyvien ilmiöiden kanssa työskentelystä ja myös aiemman yhteistyön synnyttämä luottamus, joka on tarpeen korkeaa tutkimusetiikkaa vaativan ilmiön tutkimisessa”, kertoo hankkeen johtaja, yliopistotutkija Antti Malinen Tampereen yliopistosta.

Kuulluksi-foorumit järjestetään Jyväskylässä 28.10. ja 25.11.2023 sekä 20.1. ja 17.2.2024. Tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille. Foorumeihin voi ilmoittautua 2.10.2023 mennessä täällä.

Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot:

Osahankkeen vastuullinen tutkija: YTT, dosentti Marianne Notko, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, p. 040 805 3124, marianne.notko(at)jyu.fi.

Foorumityöskentelyn ohjaaja: kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry, p. 040 514 4855, johanna.barkman(at)pesapuu.fi

Torjutut, hiljaiset ja kuulluksi tulleet – Lasten kaltoinkohtelun kokemus sijaishuollossa ja sen julkituonnin esteet ja mahdollisuudet vuosina 1950–2025: hankkeen johtaja, FT, dosentti Antti Malinen, p. 050 4377348, antti.malinen(at)tuni.fi.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopisto, Hoivatie Oy, Kulttuuriosuuskunta ILME, Pesäpuu ry sekä Tarinateatteri Storia. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö (2022–2025).

Hankkeen tutkimuskumppanina toimii Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX).

Kuulluksi-hankkeen yhteistyökumppanina toimii Vertaisuus ilman väkivaltaa (VIV) -hanke, Pesäpuu ry.