Vuorovaikutuksen ytimessä – Viestinnän harjoittelijana Pesäpuun viestinnässä ja hankkeissa

Toimin kesän ajan kaksi ja puoli kuukautta viestinnän harjoittelijana Pesäpuun yleisessä viestinnässä, Hatkassa-hankkeessa ja Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa. Opiskelen viestintää ja sosiologiaa Jyväskylän yliopistolla, ja kuluva harjoittelu on yksi viimeisiä opintojaksojani ennen valmistumistani viestinnältä. Harjoittelun ohella viimeistelen pro graduani, jota teen yhteistyössä Hatkassa-hankkeen kanssa. Graduni käsittelee sijaishuollon työntekijöiden ja nuorten vuorovaikutusosaamista hatkaamisen jälkeisissä vuorovaikutustilanteissa eli sitä, millaista osaava vuorovaikutus on, kun nuori palaa hatkoilta ja hatkaamiskokemusta käsitellään. Olenkin hyvin iloinen, että Pesäpuulta järjestyi myös harjoittelupaikka, joka sitoo yhteen kaksi pääainettani sekä haluni ymmärtää lastensuojelua paremmin.

Harjoittelu on tarjonnut opettavaisia, vaihtelevia ja monipuolisia työtehtäviä sekä hankkeissa että Pesäpuun viestinnässä. Harjoittelun aikana olen päässyt tekemään muun muassa päivittäisviestintää, verkkosivujen hakukoneoptimointia ja suunnittelua, viestintäsuunnitelmaopasta, hankkeen viestintäsuunnitelmaa sekä tiedonhakua hankkeiden sisältöjen ja viestinnän suunnittelun tueksi. On ollut hienoa olla mukana sellaisessa viestinnän suunnittelutyössä, joka auttaa kehittämään lastensuojelua. Kehittämistyö tekee näkyväksi sekä yhteiskunnallisia ja lastensuojeluun liittyviä haasteita että myös onnistumisia ja innovaatioita.

Parasta harjoittelussa on ollut ehdottomasti ihana, lämmin ja asiantunteva työyhteisö, kasvava luottamus omaan asiantuntijuuteen sekä uuden oppiminen viestinnästä, lastensuojelusta ja järjestöistä. Kokemus siitä, että näkemyksilläni on merkitystä ja niitä arvostetaan on lujittanut myös omaa arvostustani osaamistani kohtaan. Olen kiitollinen saamastani palautteesta ja kannustuksesta. Minulle tärkeä kokemus on ollut myös se, että olen voinut työskennellä itsenäisesti, välillä jopa sählätä ja epäonnistua, ja kuitenkin samalla luottaa siihen, että on joku, jota vetää hihasta tiukan paikan tullen.

Pesäpuusta välittyy asiantunteva, sydämellinen ja luotettava kuva. Tämä mielikuva on välittynyt jo ennen harjoittelua ja tullut todeksi harjoittelun aikana kaikissa kohtaamisissa työyhteisön jäsenten kanssa. Työyhteisöön on ollut helppoa tulla mukaan, ja Pesäpuun monialaista asiantuntijuutta ei voi kuin ihailla.

Mielikuvat eivät synny tyhjästä, ne syntyvät vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa luodaan yhteisöllisyyttä, asiantuntemusta ja kuuluvuutta. Se on uusien innovaatioiden ja kehittämistyön perusta. Viestintä tai vuorovaikutus voidaan helposti mieltää vain kanaviksi, alustoiksi tai keinoiksi. Kun näin tapahtuu, saattaa unohtua vuorovaikutuksen ydin, eli kohtaaminen sekä vuorovaikutuksen tärkein kysymys: miten ihminen ymmärtäisi paremmin toista ihmistä. Kysymys on äärimmäisen merkityksellinen erityisesti lastensuojelutyössä. Tämä on opintojeni ja harjoitteluni tärkein oppi ja se on tärkeä muistutus sekä meille viestijöille että muillekin ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Lopuksi haluan kiittää Pesäpuuta ja erityisesti Pesäpuun viestinnän sekä Hatkassa- ja Vertaisuus ilman Väkivaltaa -hankkeiden tiimejä opettavaisesta harjoittelusta vuorovaikutuksen ytimessä.

Reetta Kettunen, Pesäpuun viestinnän harjoittelija, kesä 2023