Suomeen tulevien lasten ja nuorten oikeus väkivallattomaan elämään -projekti huipentuu maksuttomien materiaalien julkaisuun ja webinaariin

Suomeen tulevien lasten ja nuorten oikeus väkivallattomaan elämään -projektia on tehty Euroopan neuvoston ja komission kanssa toteutettavan Barnahus-kehittämistyön yhteydessä. Pesäpuu ry:tä pyydettiin tuottamaan Suomeen tuleville kouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattua maksutonta materiaalia väkivallasta ja väkivallalta suojautumisesta. Projektin tavoite on ollut helpottaa Suomeen saapuvien lasten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten välistä vuorovaikutusta väkivallasta puhuttaessa sekä tukea lasten omia turvataitoja ja avun piiriin pääsemistä. Materiaaleja kehittäessä on kuultu alan ammattilaisten sekä Suomeen alaikäisenä tulleiden nuorten mielipiteitä.

Projekti huipentuu päätöswebinaariin elokuun lopussa

Projektin päätöswebinaari “Turvaa, toivoa ja tukea Suomeen tuleville lapsille – Välineitä väkivallasta puhumiseen” järjestetään torstaina 31.8.2023 klo 12–13.30. Webinaarin teemana on väkivallasta ja turvataidoista keskustelu Suomeen saapuvien lasten kanssa. Webinaarissa kuullaan asiantuntijoiden ajankohtaisia puheenvuoroja aiheesta. Webinaarissa on tarjolla käytännönläheistä tietoa siitä, kuinka huomioida ja kohdata Suomeen juuri tulleita lapsia ja nuoria väkivallasta ja turvataidoista puhuttaessa sekä siitä, millaisia erityispiirteitä kohtaamiseen ja työskentelyyn voi liittyä. Webinaari on suunnattu erityisesti kaikille Suomeen saapuvien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Maksuttomat materiaalit tulevat kaikkien saataville webinaarin yhteydessä

Päätöswebinaarin yhteydessä julkaistaan maksuttomia materiaaleja. Turvavihko, jossa on selkolukuisia tehtäviä, tietoa ja kuvia, tuo apua kouluikäisille lapsille ja nuorille. Ammattilaisten opas antaa valmiuksia ammattilaisille aiheen käsittelyssä lasten kanssa. Lisäksi julkaistaan myös hankkeen juliste. Uusia materiaaleja on tarkoitus käyttää vastaanottokeskuksissa, valmistavilla luokilla, lastensuojelutyössä sekä muissa paikoissa, joissa Suomeen tulleita lapsia kohdataan. Materiaalit voi 31.8.2023 alkaen ladata projektin sivulta sekä Pesäpuun verkkokaupasta.

“Halusimme luoda juuri Suomeen tulleille lapsille ja nuorille turvataitomateriaaleja ja helpottaa avun piiriin löytämistä uuden maan palvelujärjestelmien koukeroissa, sillä tällaista materiaalia ei Suomessa vielä ole. Toiveenamme on, että jokainen Suomeen saapuva alaikäinen lapsi saa omakseen Turvavihon, jossa on tietoa ja tehtäviä turvallisuudesta, turvallisista aikuisista ja jokaisen lapsen oikeudesta elää ilman väkivaltaa”, projektin parissa työskennellyt erityisasiantuntija Saga Luoma kertoo.

Visuaalista ilmaisua vaikeista teemoista

Hankkeen haaste on ollut ilmaista vaikeita teemoja mahdollisimman selkeästi ja visuaalisesti lapsille, jotka ovat eri-ikäisiä, tulevat eri kulttuureista ja taustoista, eivätkä osaa suomea, ruotsia tai ehkä englantiakaan. Suomeen tuleville lapsille ja nuorille suunnattua maksutonta materiaalia väkivallasta kuitenkin tarvitaan, joten projekti tarttui haasteeseen suurella mielenkiinnolla.

“Projektissa on ollut tiiviisti mukana suunnittelemassa ja ideoimassa alan asiantuntijoita. Heidän kanssaan olemme yhdessä luoneet välineitä, jotka tekevät väkivallasta puhumisesta helpompaa sekä ammattilaisille että lapsille ja nuorille. Projektissa ehdottomasti parasta on ollut kuulla mielipiteitä Suomeen alaikäisinä maahan tulleilta nuorilta, jotka kertoivat, että Turvavihko on heidän mielestään selkeä, todella hyödyllinen ja käsittelee tärkeitä teemoja”, Luoma sanoo.