Pesäpuussa käynnistyi toukokuussa uusi nuorten kehittäjäryhmä osana AK4-toimintaa

Pesäpuussa käynnistyi toukokuussa uusi nuorten kehittäjäryhmä osana AK4-toimintaa. Ryhmä kokoontui keväällä kolme kertaa. Nuorin ryhmäläinen on 13-vuotias ja vanhimmat 27-vuotiaita. Ryhmässä on niin paraikaa sijoitettuna olevia, itsenäistymisvaiheen nuoria sekä jo jälkihuollon ohittaneita nuoria. Kokemuksia on niin laitossijoituksista kuin perhehoidosta. Ryhmissä vallitsee kunnioittava ja rento ilmapiiri. Ryhmäkerrat alkavat joka kerta yhteisellä ruokailulla ja kuulumisten vaihdolla. Ryhmissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Ryhmissä nuoret saavat tietoa ajankohtaisista kehittämishankkeista ja kutsuista erilaisiin kehittämisprojekteihin mukaan. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on vertaisuuden kokemusten ja rentojen kohtaamisten lisäksi kehittää työvälineitä lastensuojelun ammattilaisten ja nuorten välisiin kohtaamisiin. Teemat ja ideat työvälineen toteutukseen tulevat ensisijaisesti ryhmän nuorilta itseltään.  

“Kevään ryhmäkerroilla kävimme keskusteluita nuorten omista ja yhteisistä kokemuksista sijaishuollosta, ja niistä nousseisiin teemoihin on tarkoitus syksyn ryhmäkerroilla syventyä lisää. Teimme keväällä ohjatun mindfulness-harjoituksen, jonka aikana nuoret kävivät omaa sijoituskokemustansa läpi kehon reaktioita kuunnellen. Harjoitus purettiin post-it-lapuilla, jotka muodostivat sijoituskokemuksesta ryhmän yhteisen janan. Keskeisiksi, monia kokemuksia ja tuntemuksia yhdistäväksi tekijöiksi nousivat erilaiset vallan ilmiöt”, kertovat ryhmää vetävät Pesäpuun työntekijät, kokemustaustainen asiantuntija Roosa Björninen ja erityisasiantuntija Tuula Sillanpää. 

Syksyllä on tarkoitus kehittää työvälineitä ja osallistua moniin lastensuojelun kehittämishankkeisiin sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin, kuten Nuorten päivään Turussa ja Voima Vaikuttaa! -verkoston kokoontumiseen.

Ryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen ensimmäisen kerran 29.8.2023, ja uusia nuoria toivotaan mukaan. Kehittäjäryhmä on tarkoitettu sijaishuollon kokemuksen omaaville, 13–29-vuotiaille nuorille.  

Kehittäjäryhmän tarkemmat aikataulut löytyvät Pesäpuun tapahtumakalenterista.

Ota yhteyttä! 

Roosa Björninen, roosa.bjorninen(at)pesapuu.fi
Tuula Sillanpää, tuula.sillanpaa(at)pesapuu.fi