Pesäpuun Hatkassa-hankkeen elokuinen katsaus on julkaistu!

Pesäpuun Hatkassa-hankkeen elokuinen katsaus on julkaistu.

Katsauksessa käydään läpi Hatkassa-hankkeen tähänastista, tapahtumarikasta taivalta. Maalikuussa 2022 käynnistyneen hankkeen viimesyksyinen tiedonkeruu hatkaamisilmiöstä tuotti erinomaisesti uutta tietoa tämän monisyisen ilmiön ääreltä, ja sen tulokset julkaistiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Tiedonkeruun jälkeen hankkeessa on jatkettu paljon mediahuomiotakin saaneen ilmiön parissa työskentelyä lukuisin eri tavoin, joita esitellään katsauksessa. Myös nuoret ovat päässeet osallistumaan kehittämistyöhön.

”Mitä enemmän tietoa hankkeessa on karttunut hatkaamisesta, sitä kompleksisemmaksi ja monisyisemmäksi ilmiö tuntuu muodostuvan. Vastaukset vanhoihin kysymyksiin herättävät joukon uusia kysymyksiä. Positiivista ilmiön parissa tehtävän kehittämistyön parissa on ehdottomasti kuitenkin se, että yhteinen tahtotila hatkaamiseen vaikuttamiseksi on laajasti jaettu”, kuvaavat hankkeen työntekijät Maija Haapala, Milja Kaijanen ja Onni Westlund katsauksessa.

Katsaus kurkistaa myös Hatkassa-hankkeen tuleviin suunnitelmiin. Hankkeessa jatketaan viestimistä ja vaikuttamista laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Hatkassa Suomessa -raportti on tilattavissa Pesäpuun verkkokaupasta sekä luettavissa materiaalipankissa. Pesäpuun Hatkassa-hankkeen elokuinen katsaus on julkaistu ja luettavissa suoraan tästä.