Perhehoitajia kutsutaan keskustelemaan lastensuojelun perhehoidossa tapahtuvasta vertaissuhdeväkivallasta

Pesäpuun Vertaisuus ilman väkivaltaa -hanke yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa kutsuu perhehoitajia keskustelemaan lastensuojelun perhehoidossa tapahtuvasta vertaissuhdeväkivallasta. Vertaissuhdeväkivallalla tarkoitetaan saman perheen jakavien lasten ja nuorten keskinäistä väkivaltaa eri muodoissaan.

Keskustelut toteutetaan Teams-yhteydellä seuraavina ajankohtina:

25.8. klo 9–11        Liity keskusteluun napsauttamalla tästä

28.8. klo 13–15      Liity keskusteluun napsauttamalla tästä

29.8. klo 17–19      Liity keskusteluun napsauttamalla tästä

Tutustu keskusteluihin myös Pesäpuun tapahtumakalenterissa.

Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Keskustelussa voi olla mukana sillä tavalla kuin itse kokee hyväksi ja turvalliseksi. Omista henkilökohtaisista kokemuksista ei tarvitse puhua, vaan aiheesta voi keskustella yleisellä tasolla.

Keskustelut tallennetaan ja niiden pohjalta tehdään opinnäytetyö. Jokaisen anonymiteettiä kunnioitetaan ja aineiston käsittelyssä sitoudutaan noudattamaan luottamuksellisuutta.

Tarkoituksena on lisätä tietoa tästä Suomessa äärimmäisen vähän tutkitusta ilmiöstä, nostaa esiin perhehoitajien näkemyksiä ja mahdollistaa sitä kautta vertaissuhdeväkivaltaa ehkäisevien ratkaisujen etsimistä.

Keskustelussa pohditaan yhdessä muun muassa seuraavia kysymyksiä:

– Kuinka yleistä vertaissuhdeväkivalta on perhehoidossa?

– Millaisissa muodoissa se ilmenee?

– Millaisia mahdollisia vaikutuksia ja seurauksia vertaissuhdeväkivallalla voi olla?

– Millä tavoin vertaissuhdeväkivaltaan on mahdollista puuttua ja sitä ennaltaehkäistä?

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Jos haluat ryhmäkeskustelun sijaan yksilöllisen keskusteluajan, voit olla yhteydessä Pesäpuun työntekijään tai Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoihin:

Eeva Mononen, Pesäpuu ry, eeva.mononen(at)pesapuu.fi

Hanna Heikkinen ja Elina Hiironniemi, Laurea-ammattikorkeakoulu, Hanna.Heikkinen(at)student.laurea.fi, Elina.Hiironniemi(at)student.laurea.fi.