Vähemmän lapsia – enemmän hätää?

Vuosituhannen kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana alle 18-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt noin 100 000 lapsella, mutta samaan aikaan lastensuojelun tarve vain kasvaa. Yhtälö on kestämätön, emmekä enää voi perustellusti siirtää ratkaisuja lasten hyvinvoinnista aikaan, jolloin bruttokansantuote voi paremmin. Se ei tule koskaan olemaan kestävällä tasolla, jos kokemus lapsuudesta aiheuttaa kasvavassa määrin enemmän traumoja kuin luottamusta toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Lapsistamme noin 100 000 tarvitsee erityisiä lastensuojelun palveluja, ja yhä useampi heistä asuu sijaishuollossa. Inhimilliset ja taloudelliset kustannukset lasten tilanteesta ilmestyvät päättäjien pöydille yli hallituskausien. Koskaan ei tule seuraavaa hallitusta tai lautakuntaa, jolle vastuun lapsista voi sysätä kestävin perusteluin.

Kaikki se, mitä emme ole tehneet oikein yhteiskuntana tai välittävinä aikuisina, on lisännyt lasten haavoittuvuutta ja saanut aikaan lapsissa ja lastensuojelussa voimakkaan negatiivisen kierteen. Lastensuojelun parissa työtä tekevät ovat menettämässä uskonsa. Alalle on vaikea saada uusia työntekijöitä. Erityisesti sijaishuollossa negatiivinen julkisuus vähentää vetovoimaa alalle, ja pitovoimatkin uupuvat liian kuormittavaan työmäärään ja rakenteiden toimimattomuuteen.

Väistämättä monien haasteiden, puutteiden ja ongelmien tiedostaminen sekä kielteinen julkisuus voivat luoda lisää näköalattomuutta ja voimattomuutta lastensuojeluun. Positiivisena vastapainona Pesäpuu ry haluaa uudistaa mielikuvaa lastensuojelusta kertomalla myös myönteisestä kehityksestä ja onnistumisista. Sijaishuollossa asuviin lapsiin kohdistuvan leiman sijasta haluamme kannatella toivoa. Kaikki lapset ovat merkityksellisiä ja tärkeitä sellaisina kuin ovat. Kansallisena lastensuojelujärjestönä Pesäpuu haluaa lisätä ihmisten ja organisaatioiden välistä kumppanuutta sekä ymmärrystä lapsilähtöisen kohtaamisen, palveluiden ja toimintaympäristöjen luomiseksi.

Nyt ja tulevaisuudessa lapsivaikutusten tulee olla esillä kaikessa päätöksenteossa, ja taloutta on tutkailtava lapsilinssien läpi yli hallituskausien. Eväät elämään pohjustetaan hyvällä lapsuudella. Jokaisen lapsen tulee kokea olevansa turvassa, arvokas, osallinen ja rakastettu. Pystymme parempaan, sen on oltava meidän aikuisten yhteinen lupaus kaikille lapsille ja nuorille.