Vertais- ja kehittäjäryhmä Supertyypit on käynnistynyt Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa

Vertaisuus ilman väkivaltaa (ViV) -hankkeessa on käynnistynyt Supertyypit-ryhmä, joka on täysi-ikäisten sijaishuollossa asuneiden nuorten vertais- ja kehittäjäryhmä. Ryhmässä nuoret pääsevät jakamaan sijaishuollon aikaisia kokemuksia vertaisten kanssa sekä kehittämään yhdessä lastensuojelua ja turvallista sijaishuoltoa.

Ryhmän toiminnassa keskeistä on trauma- ja väkivaltatietoisuus. Ryhmässä ei puhuta yksittäisistä rankoista kokemuksista, vaan keskustelua käydään yleisellä tasolla, jotta jokaisella on turvallista olla ryhmässä. Pääpaino keskusteluissa on siinä, mitkä asiat ovat auttaneet vaikeuksista selviytymisessä ja eteenpäin menemisessä. Sijaishuollon kehittämisen ohella ryhmän tarkoituksena on antaa toivoa, tukea vakautumista sekä luoda myötätuntoa itseä kohtaan. Jokaisella on ryhmässä mahdollisuus tulla kuulluksi, nähdyksi ja osalliseksi, olla arvokas ja hyväksytty – olla Supertyyppi.

Ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa Jyväskylässä Pesäpuun toimistolla. Ryhmäkerrat alkavat yhteisellä ruokailulla ja herkuttelulla. Sen jälkeen tutustutaan ja virittäydytään päivän teemaan. Työskentely ja yhteinen keskustelu teeman ympärillä tapahtuvat toiminnallisesti. Lopuksi rentoudutaan ja ankkuroidutaan nykyhetkeen.

Tähän mennessä Supertyypit ovat esimerkiksi päässeet ideoimaan ja kommentoimaan sijoitetuille nuorille ja ammattilaisille syksyllä toteutettavaa vertaissuhdeväkivaltaan liittyvää kyselyä. Tämän vuoden suunnitelmissa on myös osallistuminen elokuussa pidettävään väkivaltafoorumiin Sipoossa sekä rakkausaiheisen foorumin suunnittelu ja toteutus toisille nuorille myöhemmin syksyllä.

Viimeisin Supertyyppien ryhmäkerta oli 13.5.2023, jolloin teemana oli konfliktin käsittely. Nuoret saivat maalata kortteja samalla kun työskenneltiin konfliktin käsittelyyn liittyvien kysymysten parissa (kuvassa yhden Supertyypin maalaama kortti). Nuoret tunnistivat, että konfliktien keskellä on koettu syyllisyyttä, raivoa, vihaa, surua, turvattomuutta, petettynä olemista ja paljon vahvoja tunteita sekoittuneina toisiinsa. Konfliktin käsittelyssä tärkeäksi koettiin turva, kuulluksi tuleminen, armollisuus itseä kohtaan, omien tunteiden esiin tuominen sekä toive siitä, että myös konfliktin toinen osapuoli tekisi aitoa itsereflektiota ja tutustuisi itseensä, ihan hänen itsensä takia.

Ryhmä jää kesätauolle heinäkuun ajaksi. Ryhmässä on vielä tilaa uusille Supertyypeille, joten jos tiedät jonkun 18–29-vuotiaan lastensuojelun kehittämisestä innostuneen nuoren tai olet itse sellainen, niin lämpimästi tervetuloa vaikka elokuun alusta mukaan.

Lisätietoja voi kysyä ViV-tiimin työntekijöiltä. Yhteystiedot ja lisätietoja hankkeesta.