Pikku-Sisukas-toimintamalli on valmistunut

Sijoitetun lapsen varhaiskasvatusta kehittänyt Pikku-Sisukas-ohjausryhmä kokoontui Jyväskylään arvioimaan kahden vuoden kehittämistyötään. Ohjausryhmä tuki ja ideoi Sijoitetun lapsen tukeminen varhaiskasvatusessa -koulutuksen sisältöä sekä on reflektoi ja arvioi sen onnistumista. Ohjausryhmän rooli kehittämisessä on ollut merkittävä: se on tuonut kehittämistyöhön varhaiskasvatuksen ja perhehoidon asiantuntemusta sekä auttanut pilotoimaan ja tavoittamaan paikalliset toimijat osaksi yhteiskehittämistä.

Kehittämisyhteistyössä ovat keväällä olleet mukana Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sekä Tulevaisuuden Sote -kehittämisohjelmat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Näiden alueiden työntekijöiden kanssa toteutettu viisiosainen Pikku-Sisukas-koulutusprosessi sai kiitosta ajankohtaisuudesta ja onnistuneesta toteutuksesta. Kiintymyskeskeinen ja traumatietoinen työote vahvistuivat. Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välinen yhteistyö selkiytyi ja lapsen yksilöllinen huomioiminen vahvistui.

Pesäpuu kiittää lämpimästi Jyväskylän kaupungin varhaiserityiskasvatuksen tiimiä, kokemusasiantuntijoita sekä Varhan kehittäjäsosiaalityöntekijää asiantuntevasta ja korvaamattomasta panoksesta Pikku-Sisukas-kehittämistyöhön!

Seuraava, kaikille avoin Pikku-Sisukas-verkkokoulutus alkaa syksyllä 2023. Lisätietoa koulutuksesta ja sen ajankohdasta kerromme  verkkosivuillamme sekä sosiaalisen median kanavillamme alkusyksystä.