Pesäpuu ry:n strategia vuosille 2024–2026 on julkaistu

Lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry on julkaissut strategiansa vuosille 2024–2026. Strategisena tavoitteena on uudistaa lastensuojelua muun muassa lisäämällä lasten ja nuorten toimijuutta, kuulemista sekä kokemustiedon hyödyntämistä lastensuojelussa. Pesäpuun kaikessa toiminnassa haluamme kannatella toivoa, olla rohkeita, toimia yhdessä ja luoda turvaa.

Pesäpuun tehtävänä on kehittää lastensuojelua, näyttää suuntaa ja onnistua yhdessä. Haluamme lisätä lasten turvallisuutta ehkäisemällä kaltoinkohtelua, hatkaamista ja vertaisväkivaltaa sekä mahdollistaa pysyviä ihmissuhteita ja lisätä rakkauden kokemusta lastensuojelussa.

Menestyäksemme haluamme panostaa henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, kumppanuuteen ja yhdessä kehittämiseen, lapsilähtöisyyteen, tiedolla johtamiseen, vaikuttavuuden arviointiin sekä vastuulliseen toiminnan uudistamiseen.

Me Pesäpuussa olemme sitoutuneet uudistamaan lastensuojelua yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kannattelemme toivoa kertomalla onnistumisista ja tukemalla hyvää lapsuutta. Toimimme rohkeasti sekä luomme turvaa lapsille ja nuorille, jotta he voivat kasvaa ihmissuhteissaan ja olosuhteissaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi haluamme korostaa lasten ja nuorten kokemustiedon merkitystä lastensuojelun kehittämisessä ja päätöksenteossa. Kuuntelemalla lapsia ja nuoria voimme ymmärtää heidän tarpeitaan sekä yhdessä luoda parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta kaikille lapsille ja nuorille.

Haluamme kiittää kaikkia kumppaneitamme ja tukijoitamme, jotka ovat auttaneet meitä saavuttamaan tavoitteemme lastensuojelun uudistamisessa. Jatkamme työtämme yhdessä teidän kanssanne, jotta jokainen lapsi lastensuojelussa voi tuntea olonsa turvalliseksi, osalliseksi, arvokkaaksi ja rakastetuksi.

Klikkaamalla kuvan päällä saat sen suuremmaksi.