Haastattelukutsu perhehoitajille

Ryhmähaastattelu on osa kahden sosionomiopiskelijan opinnäytetyötä, jonka aiheena on lastensuojelun perhehoidossa koettu vertaissuhdeväkivalta, eli saman perheen jakavien lasten ja nuorten keskinäinen väkivalta eri muodoissaan. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoa tästä Suomessa äärimmäisen vähän tutkitusta ilmiöstä, nostaa esiin perhehoitajien näkemyksiä ja mahdollistaa sitä kautta väkivaltaa ehkäisevien ratkaisujen ja konfliktin käsittelykeinojen etsimistä.

Opinnäytetyön tiimoilta etsimme vapaaehtoisia, aiheesta jonkin asteista kokemusta omaavia perhehoitajia haastatteluun. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna (3-5 henkilöä) Teamsin välityksellä. Haastattelut toteutetaan kesäkuussa 2023, mutta tarpeen mukaan opiskelijat voivat joustaa aikataulussa. Tarvittaessa on myös mahdollista järjestää yksittäisiä haastatteluita etäyhteyksin. Voit siis koota 3-5 hengen porukan tutuista perhehoitajista ja ilmoittaa teidät haastatteluun. Voit myös pyytää, että sinua haastatellaan yksin.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Pesäpuun vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeen kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut haastatteluun osallistumisesta tai sinulle herää kysymyksiä haastatteluun liittyen, voit olla yhteydessä Johanna Barkmaniin, johanna.barkman(at)pesapuu.fi, tai suoraan opiskelijoihin (yhteystiedot löytyvät haastattelukutsusta).

Voit lukea haastattelukutsun kokonaisuudessaan tästä linkistä.