Lastensuojelun uudistuksessa tulee pyrkiä kokonaisvaltaisuuteen -kannanotto

Lapsi- ja perhejärjestöjen mielestä lastensuojelun kokonaisuus on uudistettava niin, että sirpaleisista palveluista päästään kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Meidän on panostettava rohkeammin ehkäisevään lastensuojeluun ja annettava asiakkaille aktiivinen rooli. Järjestöjen on oltava työssä mukana vahvoina kumppaneina niin kansallisesti kuin alueellisesti.

– Järjestöjen osaaminen tulee ottaa laajemmin osaksi julkisten palveluiden rakenteita
– Lastensuojelun ehkäisevään työhön on uskallettava panostaa
– Osallisuuden on oltava toiminnan rakenteissa ja kulttuurissa
– Lasten ja perheiden tulee saada intensiivisempää tukea avohuollossa ja sijaishuollon kehittämiseen tulee panostaa

Kannanotto on luettavissa täältä.

Kannanoton ovat laatineet yhteisesti Lastensuojelun Keskusliitto, Pesäpuu, Adoptioperheet, Ammatillisten perhekotien liitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Folkhälsans förbund, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Luja ry., Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorten Ystävät, Osallisuuden aika, Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, Romano Missio ja Suomen Icehearts.