Yhden puhelimen ruudulle mahtuu valtava kirjo nuorten kokemusmaailmaa

Nuorten suosimissa verkkoyhteisöissä ja sosiaalisen median kanavissa työskennellessä näyttäytyvät monet hyvin samanlaiset ilmiöt kuin kasvokkaisessa nuorisotyössä. Työssä ei voi välttyä erilaisilta tunteilta, sillä kohderyhmänä ovat psyykkistä ja sosiaalista herkkyyskautta elävät nuoret ihmiset, joiden maailma on tunteita pullollaan. Eteen tulee konflikteja, kriisejä ja nuoren näkökulmasta hajottavalta tai lopulliselta tuntuvia tilanteita. Näitä myös me verkkotyön ammattilaiset yritämme ratkoa yhdessä nuorten kanssa sekä tarjota heille työkaluja säädellä sisäistä myllerrystään.

Oman mutkansa tilanteeseen luo se, että emme työskentele fyysisesti kasvotusten, harvoin edes ääneen keskustellen, sillä usein suuri osa nuorille luontevasta digitaalisestä viestinnästä perustuu viestittelyyn ja chattailyyn. Vuorovaikutustilanteita värittävät herkästi siis omat tulkintamme. Tämän mielessä pitäminen vaatii ammattilaiselta paljon. Joudumme tunnustelemaan ja joskus arvailemaan nuoren tuntemuksia ja samalla tiedostamaan, että vuorovaikutuksesta jää väistämättä pois tärkeitä non-verbaalisia viestejä. Erityisen tarkkaan joudumme havainnoimaan oman mielemme ja kehomme tuntemuksia sekä pohtimaan, mitä ne meille viestivät. Toisaalta olemme myös harjaantuneet mestareiksi lukemaan nuorten kirjoitettua kieltä. Erilaisilla hymiöillä, sanavalinnoilla, pisteillä, pilkuilla ja muilla merkeillä on aivan omanlaisensa merkitys, jota oppii tulkitsemaan vain nuoria verkossa kohtaamalla. Kohtaamisen lisäksi yksi tärkeimmistä taidoistamme on muistuttaa niin nuorta kuin itseämme siitä, että kun tunteet somessa oikein kuohuvat, on aika kääntää hetkeksi katse pois ruudulta ja palata puhelimen ääreen myöhemmin.

Viime aikoina Turvasatamassa kaiken kivan vapaa-ajan puuhastelun lisäksi pinnalla ovat olleet yhteistyön, ihmisten moninaisuuden hyväksymisen, kiusaamiseen puuttumisen, vastuun ottamisen, omien tunteiden ja ajatusten sanoittamisen sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot. Kokemuksesta tiedän, että näiden harjoittelu verkkovälitteisesti kantaa hedelmää myös ruudun ulkopuolelle. Jos siis tuttu nuoresi yllättää sinut jollain rohkeutta tai taitoa vaativalla vuorovaikutustilanteella, hän on saattanut ottaa taitoa haltuun ”puhelimella notkuessaan”.

Se, mikä ulkopuoliselle voi näyttäytyä turhanpäiväisenä ruudun tuijotteluna, pitää sisällään valtavan kirjon nuorten kokemusmaailmaa: iloa, surua, häpeää, syyllisyyttä, huumoria, naurua, kyyneliä, traumoja, kriisejä, resilienssiä, onnistumisia, epäonnistumisia, turhautumista, riitoja, sopimisia, ystävyyttä, ihastumista, rakastumista, sydänsuruja, huumoria, yhteisöllisyyttä… Lastensuojelutyötä on tehtävä myös digitaalisesti, sillä nuoret tarvitsevat aikuisten tukea ja apua kaikissa arkiympäristöissään – myös somessa.

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Toimintaa toteutetaan Nuorten Turvasatama -Discord-serverillä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti.