Vertaisuus ilman väkivaltaa -hanke käynnistyy

Pesäpuussa alkaa uusi STEA:n rahoittama kolmevuotinen (2023–2025) Vertaisuus ilman väkivaltaa -hanke. Hankkeessa kehitetään keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan.

Lastensuojelun sijaishuollossa lapset ovat erityinen riskiryhmä moninkertaiselle väkivallalle. Vertaissuhdeväkivalta on yksi väkivallan muoto, joka ilmenee seksuaaliväkivaltana, psyykkisenä ja fyysisenä väkivaltana sekä erimuotoisena hyväksikäyttönä. ​Vertaissuhdeväkivallan uhrina tai tekijänä oleminen, sen näkeminen ja jatkuvan uhan kanssa eläminen vaarantavat sijaishuollossa olevan lapsen kasvua ja kehitystä. ​Ilmiön tunnistaminen mahdollistaa muutoksen.

Hankkeessa tuotetaan tilannekuva sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta sekä luodaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa keinoja siihen puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Valtion koulukodit, Jyväskylän vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto, Sijaissisarusten vertais- ja vaikuttamisyhdistys Näkyvät ry sekä lastensuojelun sijaishuollon perhe- ja laitoshoidon eri toimijat. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä KUULLUKSI-hankkeen kanssa.

Hankkeessa työskentelevät Johanna Barkman, Johanna Liukkonen, Eeva Mononen ja Anu Flinck. Mononen on uusi työntekijä Pesäpuussa ja tutkinut ainoana Suomessa aikaisemmin sijaishuollossa tapahtuvaa lasten vertaissuhdeväkivaltaa.

Jos haluat olla hankkeessa mukana, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin.