SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke käynnistyy

Lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten määrä on pitkällä aikavälillä kasvanut. Samalla kustannukset ovat nousseet, eikä lastensuojelun toimintatavoilla ja resursseilla ole riittävästi pystytty vastaamaan nuorten ja perheiden tarvitsemaan tukeen. Nyt tarvitaankin sosiaalisia innovaatioita lastensuojelun rohkeaksi uudistamiseksi.

SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke toimii valtakunnallisena Euroopan sosiaalirahaston Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.1.) -hankekokonaisuuden tukena. Kokonaisuus on osa Sosiaalisten innovaatioiden Suomi -toimintalinjaa ja keskittyy lastensuojelun innovatiiviseen kehittämiseen (erityistavoite 5.1). Hankkeen rahoitus muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta koordinaatiohankkeesta ja alueellisista ESR+-kehittämishankkeista.

Helmikuussa 2023 toimintansa aloittaneen SOILA-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa lastensuojelun uudistumista tukemalla laadukkaiden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä. Kansallisesti hankekokonaisuuden tavoitteena on vastata nykyistä paremmin nuorten ja heidän läheistensä tarvitsemaan tukeen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat THLLastensuojelun Keskusliitto ja Pesäpuu ry. Pesäpuusta hankkeessa työskentelevät kehittämispäällikkö Helena Inkinen sekä asiantuntija Jenna Antikainen.

Pesäpuu ry vastaa lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan valtakunnallisena järjestönä SOILA-koordinaatiohankkeessa nuorten osallisuuden ja toimijuuden edistämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Tehtävinä ovat nuorilta nuorille -tilaisuudet ja viestintä, kokemustiedon tuki sekä sisällön tuottaminen tilaisuuksiin, tukeen, prosesseihin ja julkaisuihin. Lisäksi Pesäpuun roolina on nuorten sosiaalisten innovaatioiden tuki lastensuojelussa.

Lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot rakennetaan strategisten tavoitteiden suunnassa

SOILA-koordinaatiohanke vahvistaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden osaamista ja tarjoaa avoimia yhteiskehittämisen innovaatioprosesseja hankeideointiin jo kevään 2023 aikana.

Hanke kokoaa tietoa ja tukimateriaalia hankekauden valmisteluun ja tarjoaa tukea hankkeiden valmistelemiseksi. Lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot edellyttävät kestäviä eettisiä periaatteita, lainsäädännön tuntemusta ja vahvan ihmisoikeustyön käytännön toteuttamista.

Hanke tukee valtakunnallisesti ja alueilla rohkeaa uudelleenorganisoitumista ja yhteistyötä eri ammattiryhmien, rahoituskanavien ja kokemustiedon tuottajien välillä niin, että lastensuojelua saadaan uudistettua perheiden ja nuorten tarpeiden mukaisesti.

Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -rahoituksella julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, sekä palveluiden käyttäjät että yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle.

Hankerahoituksen välittävinä toimieliminä toimivat ELY-keskukset. Lisätietoja rahoituksesta löytyy rakennerahastojen verkkosivuilta. Rahoitushaku on tarkoitus avata mahdollisesti jo 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Asiasta tiedotetaan Rakennerahastot.fi-verkkosivuilla.

SOILA-koordinaatiohankkeen aloitustilaisuus järjestetään 18.4.2023 klo 9–12. Lisäksi toukokuun 2023 aikana hankkeessa järjestetään Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -valmennuksia. Lisätietoja tapahtumista löytyy hankkeen verkkosivuilta.