Sisukkaan kevätkuulumisia Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta

Pesäpuun Sisukas-hanke järjesti 8.3. Traumatietoinen koulu -webinaarin osana Varsinais-Suomessa käynnissä olevaa Sisukas-juurruttamisprosessia. Kaarina ja Paimio ovat ottaneet mallin käyttöön. Jatkoa on suunnitteilla muihinkin kuntiin ja hyvinvointialueille Varsinais-Suomeen sekä Satakuntaan, jossa malli on jo käytössä Porissa.

Kaarinan alueella on runsaasti yksityisiä lastensuojelulaitoksia, mikä tuottaa painetta kouluille ja henkilöstön osaamisen vahvistamiselle. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on paljon. Opetusjärjestelyiden koordinointi, tiedonsiirron varmistaminen ja oppilaiden osallistaminen on tärkeää. Tämän suhteen Suomi on edelleen pitkälti villi länsi.

Ensi syksynä Sisukas paneutuu valmistelemaan sähköistä oppimisympäristöä Sisukas-mallin juurruttamiseen. Vastaavaa tuotetaan parhaillaan Pikku-Sisukkaaseen, joka on myös meneillään kahtena prosessina Jyväskylässä sekä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Mukana on 10 pilottipäiväkotia. Tällekin toiminnalle on tulossa jatkoa.

Sisukkaan vaikuttavuuskyselyn tulosten pohjalta näyttää siltä, että Sisukas-toiminta, sitä koordinoivat tiimit sekä henkilöstön trauma- ja lastensuojeluosaamisen vahvistaminen ovat auttaneet sijoitettuja lapsia ja nuoria kiinnittymään paremmin kouluun. Tämä on hienoa niin hankkeen kuin koko Pesäpuun kannalta. Lastensuojelun kehittäminen vaikuttaa aidosti lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Toukokuussa kaikki Sisukas-tiimit kootaan yhteiseen verkostotapaamiseen vaihtamaan kokemuksia. Seuraa Pesäpuun viestintää.