Miten vauvojen ja taaperoiden oikeudet ja osallisuus toteutuvat sijaishuollossa? – Pikku-Tiikerit-hanke käynnistyy!

Mitä on vauvojen ja taaperoiden osallisuus, jos niitä tarkastellaan heidän näkökulmistaan ja tarpeistaan käsin? Miten heidän oikeutensa toteutuvat sijaishuollossa?

Näihin teemoihin pureutuu maaliskuun alussa käynnistynyt, vauvojen ja taaperoiden oikeuksiin ja osallisuuteen sijaishuollossa keskittyvä Pikku-Tiikerit-hanke. Hankkeessa vahvistetaan ja tuodaan näkyväksi vauva- ja taaperoikäisten oikeuksia ja osallisuutta lastensuojelun sijaishuollossa. Tavoitteena tässä kolmivuotisessa (2023–2025) STEA-rahoitteisessa hankkeessa on kehittää lapsilähtöistä työskentelyä, jossa 0–2-vuotiaiden sijaishuollossa asuvien lasten tarpeet ja oikeudet huomioidaan yksilöllisesti, ja jossa heidän oikeutensa osallisuuteen toteutuu. Lasten osallisuus on Pesäpuun toimintaa läpileikkaava arvo, ja Pikku-Tiikerit-hankkeessa kehittämistyöhön otetaan osallisiksi myös sijaishuollon pienimmät.

Lastensuojelussa vauvojen ja taaperoiden kanssa työskentelyä on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Vauvat ja taaperot ovat usein toimijoina näkymättömiä, jääden aikuisten kanssa työskentelyn varjoon. Vauvoilla ja pienillä taaperoilla on erityisiä, ikään ja kehitysvaiheeseensa liittyviä tarpeita, jotka tulisi huomioida lastensuojelun käytänteissä. Monesti esimerkiksi sijaishuollon alkuvaiheessa pienillä lapsilla on useita vaihtuvia hoitajia, asuinpaikkoja, tapaamisia ja siirtymisiä: vauva kokee tällöin varhaisvaiheessaan lukuisia kiintymyksellisiä katkoksia ja muutoksia, joita on syytä tarkastella vauva- ja taaperolähtöisesti. Vauva- ja taaperolähtöisellä työskentelyllä voidaan tukea sijaishuollon pienimpien hyvinvointia.

Pesäpuun kanssa hankkeessa on mukana kahdeksan asiantuntevaa yhteistyökumppania: Helsingin kaupungin vastaanottoperhetoiminta, Helsingin kaupungin vauvatyön yksikkö, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Etelä-Savon hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Perhehoitoliitto, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Tampereen yliopisto.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kartoitetaan vauvojen ja taaperoiden osallisuuden mahdollisuudet ja esteet
  2. Vauvojen ja taaperoiden kiintymyssuhteiden ja elämäntarinan huomioiminen siirtymissä ja yhteydenpitokysymyksissä
  3. Luodaan edellytyksiä sille, että työskentely perhehoidossa on sijoitusten aikana vauvalähtöistä

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa vauva- ja taaperolähtöisiä työmalleja ja prosesseja sijaishuollon eri vaiheisiin sekä tuottaa välineitä työn tueksi. Tavoitteena on lisäksi tehdä vaikuttamistyötä vauva- ja taaperolähtöisen työskentelyn edistämiseksi.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna keräämme ja kartoitamme tietoa, kokoamme hyviä työkäytäntöjä, tarkastelemme vauvalähtöistä työskentelyä sijaishuollossa sekä laadimme eettisen ohjeistuksen vauvojen ja taaperoiden kanssa kehittämiseen.

Pesäpuusta Pikku-Tiikerit -hankkeessa työskentelevät Sari Saaristo, Sini Suoramaa ja Sari-Anne Paaso. Hankkeen viestinnässä käytetään aihetunnisteita #SijaishuollonPienimmät ja #PikkuTiikerit.