Pesäpuun välinepilotti Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lastensuojelussa oli huikea menestys

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lastensuojelun työntekijät testasivat vuoden ajan Pesäpuun lapsille ja nuorille kehitettyjä välineitä sekä keräsivät niistä systemaattisesti tietoa lapsilta, nuorilta ja työntekijöiltä. Saadun palautteen mukaan lapset ja nuoret kokivat tulleensa kuulluiksi, ja välineet tukivat lasten ja nuorten sekä työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Esihenkilön rooli prosessissa oli tärkeä, ja tämä osallistuikin koko prosessiin itsekin ja tuki alaisiaan.

Prosessilla oli merkittäviä vaikutuksia:

  • Lapset saivat puhuttua asioistaan
  • Vaikka nuorten suhtautuminen välineisiin oli vaihtelevaa, iso osa koki ne hyödyllisiksi
  • Työntekijät saivat lisää valmiuksia työhönsä lasten ja nuorten kanssa
  • Työntekijät osasivat soveltaa välineiden käyttöä tarpeen mukaan
  • Työntekijöille tuli uusi into välineiden käyttöön
  • Prosessi opetti, että myös epäonnistuneet kokeilut opettavat paljon

Prosessin päätteeksi kokoonnuttiin yhdessä työntekijöiden kanssa reflektoimaan kokemuksia ja juhlistamaan onnistumisia. Pesäpuuhun saatiin kokeilusta myös paljon uusia, hyviä kehittämisideoita.

Pesäpuu kiittää pilottiin sitoutuneita työntekijöitä.

Seuraava vastaava prosessi on alkanut Salossa. Lappeenrantalaisten viesti sinne oli: uskaltakaa heittäytyä rohkeasti prosessiin.

Pesäpuun toiminnalliset välineet lasten ja nuorten kanssa toimimiseen ovat tilattavissa Pesäpuun verkkokaupasta.