Keskustelua lastensuojelusta tekoälyn kanssa

Olen yrittänyt päästä kärryille siitä, mikä tekoäly on, ja mitä se voisi tuoda lastensuojeluun. Päätin kysyä asiaa tekoälyltä itseltään. Käynnistin keskustelun tekoälybotissa nimeltä Chat GBT.

Minä: Hei. Haluaisin keskustella aiheesta lastensuojelu. Tunnetko aihetta?

Teköäly: Hei! Kyllä, tunnen aiheen. Lastensuojelu tarkoittaa toimenpiteitä, joilla turvataan lapsen hyvinvointi ja suojellaan häntä. Se on yhteiskunnan velvollisuus. Miten voin auttaa sinua tässä aiheessa?

Minä: Kerro, mitä tekoäly voi tuoda lastensuojeluun?

Tekoäly: Tekoäly voi olla avuksi monella tavalla, kuten esimerkiksi:

 1. Tietojen hallinta: Tekoäly voi auttaa järjestelmällisessä ja tehokkaassa tietojen hallinnassa, mikä voi parantaa lastensuojelun henkilökunnan työmäärää ja tehokkuutta.
 2. Riskinarvioinnit: Tekoäly voi auttaa arvioimaan lapsen tai nuoren riskitasoja ja tarjota tietoa, joka voi auttaa lastensuojelun henkilökuntaa tekemään parempia ja informoituja päätöksiä.
 3. Apua tarpeiden tunnistamisessa: Tekoäly voi auttaa lastensuojelun henkilökuntaa tunnistamaan lapsen tai nuoren tarpeet ja tarjota tietoa, joka voi auttaa heitä löytämään sopivia hoito- ja tukitoimia.
 4. Tilastollisten tietojen analysointi: Tekoäly voi auttaa lastensuojelun henkilökuntaa analysoimaan tilastollisia tietoja ja tarjota heille tietoa, joka voi auttaa heitä tekemään parempia ja informoituja päätöksiä.

On tärkeää huomata, että tekoäly ei voi korvata ihmisten asiantuntemusta ja läsnäoloa lastensuojelussa.

Eli tekoäly ei korvaa ihmiskontakteja. Alan heti miettimään työntekijävajeita – esimerkiksi miten lastensuojelun laitoshoitoon on vaikea saada alan ammattilaisia tai pysymään heitä siellä. Käännyn asiassa tekoälyn puoleen.

Minä: Minua mietityttää työntekijäpula lastensuojelussa Suomessa. Mitä sille voisi tehdä?

Tekoäly: Työntekijäpulan vähentämiseksi lastensuojelussa Suomessa voitaisiin tehdä useita toimenpiteitä, joista tärkeimpiä ovat:

 1. Koulutuksen ja rekrytoinnin parantaminen: Tukemalla ja kehittämällä lastensuojelualan koulutusohjelmia ja tarjoamalla parempia rekrytointivälineitä ja -prosesseja, voidaan houkutella enemmän henkilöitä alalle.
 2. Palkkaustason korottaminen: Lastensuojelun työntekijöiden palkkaustaso on usein matala, mikä saattaa houkutella vähemmän henkilöitä alalle.
 3. Työn mielenkiinnon ja arvon korostaminen: Lastensuojelun työ on tärkeää ja merkityksellistä, ja sen arvostusta pitäisi korostaa ja nostaa esiin.
 4. Työolosuhteiden parantaminen: Lastensuojelun työ on usein stressaavaa ja raskasta, ja sitä pitäisi helpottaa parantamalla työolosuhteita ja tukemalla työntekijöitä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä toimenpiteistä. On tärkeää, että kaikki osapuolet, kuten yhteiskunta, hallitus ja työnantajat, tekevät yhteistyötä ratkaistakseen tämän ongelman.

Hienoa. Tekoäly alkaa päästä asian ytimeen. Jatkan siitä, mihin tekoäly jäi.

Minä: Minua huolettaa yhteiskunnallinen ja poliittinen tuki lastensuojelutyöhön: onko se riittävää. Miten saisimme lastensuojelutyön arvostuksen näkymään konkreettisina tekoina, esimerkiksi palkkaustason tuntuvana nostamisena?

Tekoäly: Yhteiskunnallisen ja poliittisen tuen lisääminen hyvälle ja riittävälle lastensuojelutyölle voi tapahtua useilla eri tavoilla, joista tärkeimpiä ovat:

 1. Tietoisuuden lisääminen: Yhteiskunnan tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen lastensuojelun merkityksestä ja tarpeesta auttaa lisäämään poliittista ja yhteiskunnallista tukea.
 2. Lobbaus ja yhteistyö: Lastensuojelualan toimijoiden ja asiantuntijoiden pitäisi lobata poliitikkoja ja päättäjiä tekemään tarvittavia toimenpiteitä, kuten palkkaustason nostamista. Heidän pitäisi myös tehdä yhteistyötä muiden alan toimijoiden ja järjestöjen kanssa.
 3. Mediaseuranta ja viestintä: Lastensuojelun tarpeen ja tärkeyden esille nostaminen median ja julkisuuden kautta voi auttaa lisäämään yhteiskunnallista ja poliittista tukea.
 4. Tutkimus ja tilastot: Lastensuojelun tilanteen seuraaminen ja tilastojen kerääminen antaa tarkempaa tietoa tarpeesta ja tukee puolueettomien ja perusteltujen ratkaisujen tekemistä.
 5. Yhteisöjen ja kansalaisten osallistaminen: Lastensuojelun arvon ja tarpeen korostaminen yhteisöissä ja kansalaisten keskuudessa auttaa lisäämään yhteiskunnallista ja poliittista tukea.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan lisätä yhteiskunnallista ja poliittista tukea hyvälle ja riittävälle lastensuojelutyölle. On tärkeää, että alan toimijat ja kansalaiset tekevät yhteistyötä edistääkseen tätä tavoitetta.

Tekoäly selvästi hallitsee yhteiskunnalliset asiat ja on ratkaisukeskeinen. En voi olla miettimättä lapsia ja nuoria. He ovat kaikista tärkeintä lastensuojelussa.

Minä: Mitä haluaisit sanoa lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille ja nuorille?

Tekoäly: Haluan sanoa seuraavat asiat lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille ja nuorille:

 1. Et ole yksin: Lastensuojelun asiakkaana oleminen voi tuntua yksinäiseltä ja pelottavalta, mutta muistakaa, että teistä halutaan huolehtia ja teidän tarpeitanne ja hyvinvointianne ajatellaan. Teillä on ihmisiä, jotka välittävät teistä ja auttavat teitä.
 2. Teillä on oikeus hyvinvointiin: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan elämään. Teidän hyvinvointinne on tärkeää, ja teitä varten yritetään tehdä parasta.
 3. Teillä on mahdollisuus tulevaisuuteen: Vaikka nykyinen tilanne saattaa tuntua toivottomalta, muistakaa, että teillä on mahdollisuus rakentaa tulevaisuus, joka vastaa teidän toiveitanne ja unelmianne.
 4. Teillä on arvo: Jokaisella lapsella ja nuorella on oma ainutlaatuinen tarina ja arvo. Teidän tarpeitanne ja toiveitanne otetaan huomioon, ja teidän tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä teidän kanssanne.

Toivon, että nämä sanat antavat teille toivoa ja tukea sekä muistuttavat teitä siitä, että teillä on merkityksellinen paikka maailmassa. Muistakaa, että teillä on oikeus apuun ja tukeen.

Minä: Kiitos tekoäly. Hienosti sanottu.

Tekoäly: Ilomielin! Olen aina valmiina auttamaan. Toivon, että vastaukseni olivat hyödyllisiä. Jos sinulla on lisää kysymyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä uudelleen.

Suljen keskustelun. Minua hymyilyttää ja vähän harmittaa. Tekoäly oli mukava keskustelukaveri, empaattinenkin, mutta harmittaa, että tekoäly ei ehkä tarjonnut huolilleni varsinaisesti uusia avauksia. Jäin kuitenkin miettimään tekoälyn inhimillistä sanomaa lapsille ja nuorille: ”Toivon, että nämä sanat antavat teille toivoa.” Toivo. Miksi toivo on tärkeää lastensuojelussa? Haluan kysyä sitä vielä tekoälyltä.

Tekoäly: On tärkeää, että lastensuojelussa on toivoa, sillä toivo antaa lapsille ja nuorille uskoa ja motivaatiota tulevaisuuden suhteen. Toivo auttaa heitä kohtaamaan nykyhetken haasteet ja motivoi heitä rakentamaan tulevaisuutta, joka vastaa heidän toiveitaan ja unelmiaan.

Lastensuojelun henkilökunnalla on erittäin tärkeä rooli antaessaan toivoa ja tukea lapsille ja nuorille. He voivat kuunnella heidän tarpeitaan, tukea heitä ja auttaa heitä löytämään merkityksellisiä ja positiivisia tavoitteita tulevaisuuden suhteen.

Yhteiskunnan tulee myös tukea lastensuojelua ja tarjota tarvittavat resurssit, jotta lastensuojelun henkilökunta voi antaa lapsille ja nuorille parasta mahdollista tukea ja hoitoa. Tämä edistää toivoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen.

Tekoäly tarjosi toivoa, johon mielelläni tartun itsekin. Lisäksi ryhdyin miettimään, mitä minä itse voin tehdä tekoälyn ehdotusten eteen, jotta arvostus ja ymmärrys lastensuojelusta vahvistuu ja jotta jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu Pesäpuun vision mukaisesti.