Lapsen myönteisen keho- ja ruokasuhteen tukeminen: opas lastensuojelun työntekijöille on julkaistu

Noora Siljanderin ja Noora Ruokolaisen opinnäytetyö “Lapsen myönteisen keho- ja ruokasuhteen tukeminen: opas lastensuojelun työntekijöille” Metropolia-ammattikorkeakoulun sosionomiopinnoista on valmistunut viime vuonna. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa.

Opinnäytetyö esittää, että lasten haasteet keho- ja ruokasuhteeseen liittyen ovat merkittävät ja että yhteiskunnassamme on kollektiivisesti latautunut suhde ruokaan ja erilaisiin kehoihin. Työelämäkumppani Pesäpuun yhteyshenkilön ja kokemusasiantuntijoiden mukaan sosiaaliala ei toimi tästä irrallaan, vaan myös työntekijöillä voi olla sisäistettyjä asenteita, jotka näkyvät kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on konkreettisten työkalujen tarjoamisen lisäksi olla keskustelun avaus siitä, miten tärkeää olisi, että jokainen sosiaalialan ammattilaisista tiedostaisi näiden herkkien osa-alueiden merkityksen ihmissuhdetyössä. Opinnäytetyön tuotos tarjoaa mahdollisuuden lisätä sosiaalialan ammattilaisten eettistä osaamista.

Työssä tarkastellaan, miten keho- ja ruokasuhde yleisesti linkittyvät sosiaalipedagogiseen työhön, erityisesti ruokasuhteen ja positiivisen kehonkuvan viitekehyksien kautta. Käytetty aineisto on pääosin vertaisarvioitua. Tieteellisten artikkelien lisäksi sisältöä monipuolistivat erilaiset aineistot, kuten tietokirjat, uutiset, julkaisut ja ei-tieteelliset artikkelit, joiden sisältö oli työn kannalta oleellista ja tärkeää.

Pääset lukemaan opinnäytetyön Pesäpuun sivuilla tästä linkistä.