Sisukas-toiminta kansallisessa vaativan erityisen tuen kehittäjäverkostossa (VIP)

Pesäpuun Sisukas-toiminta on ollut neljän vuoden ajan mukana kansallisessa vaativan erityisen tuen kehittäjäverkostossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n ja Opetushallituksen johtama VIP-verkosto on yhdistänyt ammattilaisia, jotta vaativan monialaisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan. Helsingissä 7.12.2022 pidetyssä VIP-verkoston päättöseminaarissa kuultiin myös Sijoitetut lapset koulussa -teemaryhmän tuloksista. Valmisteilla on sähköinen opas lastensuojelun, koulun ja hoitotahojen väliseen yhteistyöhön.

OKM:n VIP-rahoituksen päättyessä Vaativan konsultaation palvelu jatkaa toimintaansa ainakin 31.5.2023 saakka. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää VIPU-toimijoiden (opettaja ja oppilashuollon edustaja -työparit) verkostoitumistilaisuuksia etänä keväällä ja syksyllä 2023.

Pesäpuu jatkaa Sisukas-toiminnan juurruttamista ja jatkokehittämistä Suomessa STEA:n tuella. Toiminta on juurtunut erinomaisin kokemuksin Poriin ja Jyväskylään. Uusia kuntia muun muassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on liittymässä mukaan.

Olethan yhteydessä, jos kunnassanne tai hyvinvointialueellanne ollaan kiinnostuneita toiminnan käynnistämisestä. Pesäpuun Sisukas-toiminta tarjoaa tukea räätälöityjen koulutus- ja kehittämisprosessien avulla. Lue lisää Sisukas-toiminnasta.