Nuorten Turvasataman tuloksia syksyltä 2022

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Toimintaa toteutetaan Nuorten Turvasataman Discord-serverillä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti. Marraskuussa 2022 Turvasataman Discord-palvelimella oli 527 käyttäjää, joista palvelussa aktiivisesti arjessaan keskustelevia 46.

Hankkeessa kartoitetaan puolivuosittain nuorten kokemuksia toiminnasta. Tänä syksynä kokemuksia on kerätty palautekyselyn ja ryhmäkeskustelun avulla. Tulokset ja nuorten palautteet ovat olleet läpi hankkeen positiivisia, mikä kertoo matalan kynnyksen verkkotuen ja -vertaisuuden merkityksestä kohderyhmän arjessa.

Yksityiskeskustelut vahvistavat kuulluksi tulemisen kokemusta sekä luottamusta asioiden järjestymiseen

Nuoret voivat keskustella työntekijöiden kanssa serverillä yhteisillä kanavilla sekä yksityisviesteillä. Keskusteluissa ylläpidetään toivoa, luodaan uskoa tulevaisuuteen ja annetaan nuorille positiivista palautetta. Työntekijät tekevät näkyväksi omia kokemuksia hyödyntäen, että haastavistakin elämänvaiheista voi selvitä ja elää hyvää elämää.

Vuonna 2022 marraskuuhun mennessä Turvasatamassa käytiin 606 yksityiskeskustelua. Keskustelut ovat käsitelleet esimerkiksi ahdistusta, ihmissuhteita, harrastuksia ja vapaa-aikaa, itsetuhoisuutta, arkea sijaishuollossa, lastensuojelun laatua, lastensuojeluilmoituksia ja omaa sosiaalityöntekijää. Suurin osa yksityisviestitse yhteyttä ottaneista nuorista on ollut 13–17-vuotiaita tyttöjä.

Yksityiskeskusteluiden määrässä on huomioitava, etteivät ne perustu satoihin eri yhteydenottajiin, vaan Turvasatamassa tehtävään työhön kuuluu ennen kaikkea turvallisen suhteen rakentaminen yhteisön nuoriin, jolloin yksittäisten nuorten kanssa saatetaan työskennellä säännöllisesti pitkiä aikoja. Yhteisön nuorista pieni osa on työntekijöiden tiiviin ja säännöllisen yksilötuen piirissä ja enemmistö taas haluaa osallistua ensisijaisesti yhteisölliseen toimintaan.

Tulosten perusteella nuoret kokevat työntekijät tärkeinä rinnalla kulkijoina arjessaan. 100 prosenttia palautekyselyyn vastanneista nuorista koki tulleensa jossain määrin tai täysin kuulluiksi yksityiskeskusteluissa, saaneensa kannustusta ja tukea itselleen tärkeisiin ja arkea tukeviin asioihin sekä luottamuksensa asioiden järjestymiseen kasvaneen.

“[Turvasatama on tuonut elämääni] näkemyksiä asioihin, luottamusta, keinoja selvitä elämässä, ystäviä, ihania kannustavia aikuisia.”

Yhteisöstä kannustusta ja tukea

Turvasatamassa järjestetään kahdesta kolmeen kertaan viikossa erilaista tekemistä nuorten tarpeista ja toiveista käsin. Tämän lisäksi järjestetään myös isompia tapahtumakokonaisuuksia, joissa nuoret ja työntekijät tuottavat yhdessä erilaista toimintaa ja tekemistä toisilleen. Iltapäivä- ja iltapainotteisen ryhmätoiminnan lisäksi serveri on auki vuorokauden ympäri nuorten keskinäistä yhdessäoloa ja keskustelua varten. Osa yhteisön nuorista ja nuorista aikuisista toimii vapaaehtoisina keskustelun moderaattoreina.

Vuoden alusta marraskuuhun 2022 mennessä Turvasatamassa järjestettiin 137 ryhmätoimintoa. Keskimäärin yhdellä ryhmäkerralla oli kuudesta seitsemään osallistujaa. Turvasatamassa on järjestetty muun muassa pelihetkiä, työpajoja lastensuojelun kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen sekä ohjattuja teemakeskusteluja. Työpajoja ja teemakeskusteluita järjestettiin 27:än eri kumppanin kanssa.

77 prosenttia palautekyselyyn vastanneista nuorista koki verkkovälitteiset työpajat ja keskustelut mieluisana tapana osallistua lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan. Lastensuojelun asiakkaana olevilla tai olleilla nuorilla voi olla monenlaisia esteitä kasvokkaiseen kehittämistoimintaan osallistumisessa. Tilaisuudet ja tapahtumat voivat olla fyysisesti kaukana, kasvokkain oleminen voi olla kuormittavaa tai pelottavaa, tai asioita käsitellään tavalla tai puheella, jota nuoren on vaikea ymmärtää. Digitaalisuus on yksi tapa purkaa näitä osallistumisen esteitä.

“Mä asun [pienellä paikkakunnalla], joten [kasvokkain järjestettävät tapahtumat] ois aika privaattitapahtumia, joten nää verkkojutut on 5/5. Ne norsunluutornissa istuvat päättäjät kehä kolmosen sisällä ei varmaan ees tiiä että täällä oikeesti ihme kyllä asuu joku.”

84 prosenttia palautekyselyyn vastanneista nuorista koki saavansa yhteisössä tukea ja kannustusta. 79 prosenttia vastaajista koki olevansa osa yhteisöä. 74 prosenttia koki Turvasataman yhteisön myötä luottamuksensa asioiden järjestymiseen lisääntyneen.

“Oon löytänyt ihanan yhteisön, tutustunut uusiin tyyppeihin, saanut vaikuttaa ja tuoda omia kokemuksia julki.”

“Eka aattelin tulla vaan trollaan mut sit huomasin että täällä on ihan mahtavia tyyppejä nii päätin jäädä”

“Tästä servusta on muodostunut itelle aika tärkeä.. koen olevani osa yhteisöä. Mä oon vähä semmonen että jos en tunne ketään, nii aloitan puhumisen mun mielenkiinnon kohteista keskellä keskustelua ja sitte siitä alkaa lumipalloefekti negatiivisella tavalla ja lopulta poistun servulta ku kukaan ei ymmärrä mua ja mun harrastuksia.”

“Täällä on saanu paljon vertaistukee.”

Kohti viimeistä hankevuotta

Nuorten Turvasataman nykyinen hanke tulee päätökseensä alkuvuodesta 2024. Viimeisenä vuonna hankkeen erityisenä tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ja päätöksentekijöiden osaamista ja ymmärrystä nuorten tarpeista hankkeen aikana tehdyn ja kootun tiedon avulla. Tämän lisäksi tavoitteena on myös vahvistaa toteuttajaorganisaatioiden kyvykkyyttä toimia verkossa ja digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeessa tullaan järjestämään webinaareja ja ulostuloja sekä kokoamaan ja julkaisemaan opittua ja havaittua. Pysy siis kuulolla!