Sisukas-prosessi on käynnistynyt Kaarinassa ja Paimiossa

Pesäpuun Sisukas-prosessi on alkanut Kaarinassa ja Paimiossa yhteistyökumppani Varsinais-Suomen Tulevaisuuden SoTe -hankkeen tilauksesta. Prosessin tavoitteena on turvata sijoitettujen lasten ja nuorten sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen heidän koulutaipaleellaan, mikä mahdollistuu ottamalla käyttöön yhtenäinen Sisukas-toimintamalli näillä alueilla. Pesäpuun Sisukas-tiimi auttaa Kaarinaa ja Paimiota kirkastamaan palvelupolkuaan ja toimijoidensa rooleja sekä luomaan yhtenäisiä käytäntöjä sijoitettujen lasten ja nuorten koulupolun tukemiseksi. Samalla vahvistetaan sijoitettuja lapsia ja nuoria ympäröivien verkostojen osaamista.

Sisukas-prosessin kohderyhmänä ovat lastensuojelun ja sivistystoimen työntekijät sekä muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset esihenkilöineen. Kaarinan ja Paimion Sisukas-prosessi aloitettiin alkusyksystä johdon sitouttamisella. Äskettäin Sisukas-tiimi tapasi prosessin avainhenkilöitä, ja mieleen palautettiin Sisukas-mallin keskeiset toimintaperiaatteet. Sisukas-tiimi kuuli alueiden tilannekuvaa lastensuojelun ja perusopetuksen järjestämisestä sekä sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen koordinoinnista.

Yhdessä pohdittiin, mitä resursseja ja toimenpiteitä tarvitaan, jotta Sisukas-prosessi etenisi halutusti. Mietittiin suuntaviivoja: mistä lähteä liikkeelle, mihin Sisukas-mallin vaiheeseen olisi tärkeää paneutua, mihin tarvitaan tukea? Seuraavaksi työryhmä luo Sisukas-mallin Kaarinaan ja Paimioon, ja yhdessä tehdään suunnitelma Sisukas-toiminnan käynnistämiseksi näissä kunnissa.

Sisukas-mallia juurrutetaan ja alueiden osaamista vahvistetaan lisäksi webinaareissa keväällä 2023.

Lue lisää Sisukas-prosessista.