Verkkovälitteisyys voi tukea myös työntekijän osallisuutta ja hyvinvointia

Usein verkkovälitteisestä työskentelystä keskustellessa nostetaan esiin sen hyödyt nuorille. Digitalisaation myötä sosiaalinen media ja erilaiset verkkosovellukset ovat kiinteä osa erityisesti nuorten arkiympäristöjä, joten ne täytyy tuoda osaksi myös nuoria kohtaavaa työtä. Sosiaalialalla harvemmin kuitenkaan keskustellaan siitä, että verkkovälitteinen työskentely voi vaikuttaa positiivisesti myös työntekijän hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä luoda alalle moninaisempaa ammattikuntaa.

Työskentelen Pesäpuu ry:n, Osallisuuden Aika ry:n ja Auta Lasta ry:n yhteisessä Nuorten Turvasatama -hankkeessa, jossa kehitämme verkkovälitteistä tukea ja vertaistukea sekä osallistumismuotoja nuorille, joilla on kokemusta lastensuojelusta. Tätä ennen olen työskennellyt digitaalisen nuorisotyön parissa muissakin järjestöissä. Polkuni verkkovälitteisen työn pariin ei ole sattumaa, vaan olen tietoisesti kuljettanut opintojani ja uraani digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Olen sosiaalisissa tilanteissa herkästi uupuva ja paljon omaa tilaa ja rauhallista aikaa kaipaava yksilö. Samaan aikaan koen ihmiskohtaamiset merkityksellisiksi. Yhteisöllisyys on yksi tärkeimmistä arvoistani, ja haluan rakentaa työuraani yhteisen hyvän ympärille. Miten asettua ihmisläheiseen työhön herkkine tuntosarvineni, jotka skannaavat ilmeitä, äänenpainoja, asentoja ja ympärilläni olevien ärsykkeiden kirjoa?

Omat rajani tiedostavana en soveltuisi työntekijäksi esimerkiksi tavalliselle nuorisotilalle tai nuorisokotiin, sillä nykymuotoinen työelämä ei jättäisi minulle tarpeeksi aikaa palautumiseen. En viihtynyt nuorenakaan nuorisotiloilla, vaan löysin tärkeitä vertaisyhteisöjä 2000-luvun alkupuolen verkkoalustoilta, kuten mIRC:istä. Ratkaisuksi työelämän tavoitteideni ja voimavarojeni yhteensovittamiseksi olen löytänyt digitaalisen nuorisotyön.

Verkossa työntekijän itsesäätely voi olla helpompaa, eikä hermosto välttämättä ylivirity niin herkästi. Nuoren kanssa etäyhteyksin keskustellessa voin helpommin maadoittaa itseäni tähän hetkeen, jolloin vuorovaikutus on turvallisempaa ja antoisampaa meille molemmille. Kokemukseni mukaan verkkopalveluita käyttävä nuori on usein itsekin herkkä ilmapuntari, joka on tottunut skannaamaan uhkia ympäristöstä. Verkko tarjoaa meille molemmille turvaa ja suojaa intiimien asioiden käsittelyyn.

Monelle onnistuneet verkkokohtaamiset ammattilaisen kanssa toimivat myös ponnahduslautana sille, että rohkeus kasvaa lopulta kasvokkaisen avun hakemiselle. Nuoren lisäksi myös minä opin verkkokohtaamisista. Nautin työstäni, ja kehittyvä ammattitaitoni on luonut minulle itsevarmuutta sekä pystyvyyden tunnetta, josta on ollut apua kasvokkaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Olen kertonut nuorille avoimesti nuorena haastaneesta sosiaalisten tilanteiden pelostani ja herkkyydestäni. Samalla olen voinut luoda toivoa, että oikeanlaisen avun ja tuen turvin herkkä, ujo ja jännittäjäkin voi löytää oman polkunsa ja tulla sinuiksi piirteidensä kanssa. Ihmisläheisellä alalla työskentely ei ole meiltä poissuljettu.

Luodaan yhdessä turvallisia ympäristöjä, joissa on tilaa erilaisille persoonille, elämäntilanteille ja kokemuksille!