Yhdessä aikuisuuteen, Elämässä eteenpäin (YEE) -hanke vieraili perjantaina eduskunnassa kansanedustaja Paula Risikon kutsumana.

Pesäpuun, Diakonissalaitoksen, SONet Botnian ja THL:n Yhdessä aikuisuuteen, Elämässä eteenpäin (YEE) -hanke vieraili perjantaina eduskunnassa kansanedustaja Paula Risikon kutsumana.
 
Hanke vei eduskunnalle viestiä aikuistumisen tuen merkityksestä itsenäistyville nuorille. Mukana vierailulla oli hankkeen toiminnassa aktiivisesti mukana olevia nuoria. Kiersimme Risikon avustajan johdolla kierroksen eduskuntatalossa, jonka jälkeen tapasimme sote- ja sivistysvaliokunnan jäseniä. Yhteisessä tapaamisessa olivat mukana kansanedustajat Paula Risikko, Veronika Honkasalo, Ville Valkonen, Hussein al-Taee sekä Inka Hopsu.
Lisäksi vierailun aikana luovutettiin nuorten puhuttelevia viestejä kansanedustajille. Viestit kerättiin alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleilta nuorilta aikuisilta elokuun lopussa Pesäpuun ja Diakonissalaitoksen järjestämässä Nuorten foorumissa sekä omakohtaista kokemusta jälkihuollosta omaavilta nuorilta aikuisilta YEE-hankkeen työntekijöiden vetämässä työpajassa Nuorten Turvasatama Discord-serverillä syyskuun puolivälissä.
 
Nuoret pitivät tapaamisessa myös puheenvuoroja sekä jälkihuollon että alaikäisenä ilman huoltajaa maahantulon näkökulmasta ja vaativat tukea aikuistumiseen. Yhteisöt, perheet, ja riittävän tuen varmistaminen nousivat keskusteluissa merkitykselliseksi.
 
Kiitämme paikalla olleita kansaedustajia kiinnostuksesta ja avoimesta keskustelusta!
Viesteissä korostui aikuistumisen tuen kokonaisuudistuksen läpiviemisen tärkeys. Jälkihuollon nuorten osalta kirjeissä nousi esiin toive erityisesti mielenterveyspalveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta ympäri maan. Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden osalta oikeus tukeen ja palveluihin kansalaisuuden saamisen jälkeenkin koettiin tärkeiksi teemoiksi, ja perheen jälleenyhdistämisen prosesseja toivottiin nopeutettavan ja kehitettävän. Kiitos nuorille näistä tärkeistä viesteistä!
 
Voit lukea nuorten luovuttaman viestin .