Sisukas-toiminnan esittelyvideo on julkaistu

Pesäpuun Sisukas-toiminnan esittelyvideo on julkaistu. Löydät sen YouTubesta Pesäpuun kanavalta. Video kertoo, mitä tutkitusti vaikuttava Pesäpuu ry:n Sisukas-malli tarkoittaa. Sen avulla selviää, miten sijoitettua lasta voidaan auttaa onnistumaan koulunkäynnissä. Videon on toteuttanut Tussitaikurit Oy.

SISUKAS-malli auttaa ammattilaisia ja läheisiä tukemaan sijoitettuja lapsia heidän koulupolullaan. Systemaattinen toimintatapa luo selkeät askelmerkit onnistuneeseen yhteistyöhön. Oikea-aikaisen tuen ja rinnalla kulkevien aikuisten avulla yhä useampi toiminnassa mukana oleva lapsi ja nuori on kiinnittynyt kouluun ja saanut peruskoulun päättötodistuksen.

Toiminta on kehitetty pohjoismaisena yhteistyönä, ja sen esikuvana on ollut Ruotsiin juurtunut Skolfam®-malli.

Pesäpuu koordinoi, juurruttaa, tarjoaa koulutusta ja konsultaatiota sekä ylläpitää valtakunnallista Sisukas-verkostoa. Sisukas-toiminta tarjoaa työkaluja yhdyspintatyöhön, kun lastensuojelu ja oppilashuolto siirtyvät hyvinvointialueille ja opetuksen järjestäminen jää kuntiin.

Lisätietoja antavat Pesäpuun kehittämispäälliköt

Christine Välivaara
040 775 5700
christine.valivaara(at)pesapuu.fi

Hanna-Leena Niemelä
041 435 6345
hanna-leena.niemela(at)pesapuu.fi