Hatkassa-kysely 2022

Hatkassa-kysely selvittää nuorten luvattomiin poissaoloihin liittyviä tekijöitä

Pesäpuu ry:n Hatkassa-hankkeessa luodaan kansallista tilannekuvaa hatkaamisesta. Työ käynnistyy Hatkassa-kyselyllä, johon toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia eri toimijoilta. Myöhemmin syksyllä kyselyn tuottaman tiedon pohjalta järjestetään 15 työpajaa eri kohderyhmien kanssa. Kyselyn ja työpajojen tuottama tieto analysoidaan ja julkaistaan raporttina alkuvuoden 2023 aikana.

Kyselyyn toivotaan vastauksia lastensuojelun sijaishuollossa asuvilta ja asuneilta 13–29-vuotiailta nuorilta ja nuorita aikuisilta, sijaishuollossa asuvan tai asuneen nuoren läheisiltä, lastensuojelulaitosten työntekijöiltä, lastensuojelun sosiaalityön ja sosiaalipäivystysten työntekijöiltä, poliiseilta sekä kaikilta muilta toimijoilta, jotka ovat tai ovat olleet hatkaamisen kanssa tekemisissä.

Kysely on avoinna ja siihen voi vastata aikavälillä 5.9.2022–18.9.2022. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi, eli kyselyaineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Kyselyn alussa kysytään yleisiä perustietoja. Varsinainen kysely rakentuu hatkaamisen taustalla olevista tekijöistä, hatkan aikaisesta toiminnasta sekä hatkan jälkeisistä tekijöistä.

Kyselyä saa ja sitä toivotaan levitettävän edellä mainittuihin kohderyhmiin kuuluville henkilöille. Kaikki vastaajat vastaavat kyselyyn samaa linkkiä käyttäen. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kymmenen 30 euron superlahjakorttia sekä Pesäpuun tuotepaketteja (arvo 50 euroa).

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Voit jakaa linkkiä myös suoraan omissa verkostoissasi:

Kyselyn tausta, tarve ja tavoite

Lastensuojelun sijaishuollossa asuvat nuoret ovat vuosittain 50 000–150 000 vuorokautta luvattomasti poissa sijaishuoltopaikoistaan. Lastensuojelun tavoitteiden, kuten nuoren turvallisen kasvun ja kehityksen, saavuttaminen vaarantuu jokaisen luvattoman poissaolon aikana. Lastensuojelun Keskusliitto on toteuttanut selvityksen hatkaamisesta vuonna 2013 ja Sami Isoniemi on väitellyt aiheesta poliisin antaman virka-avun näkökulmasta vuonna 2019. Tämän lisäksi aiheesta on yksittäisiä opinnäytteitä ja joitakin viittauksia muussa kirjallisuudessa.

Hatkaaminen vaikuttaa nuorten lisäksi heidän läheisiinsä, sosiaalityöhön, yhteisöihin, joista nuoret hatkaavat, poliisiin, sosiaali- ja kriisipäivystyksiin sekä moniin muihin ammattilaisiin. Hatkaamisen suorat ja välilliset vaikutukset ovat niin inhimillisesti kuin yhteiskunnallisesti merkittävät.

Nyt toteutettavaan kyselyyn tavoitellaan mahdollisimman paljon vastauksia. Riittävällä määrällä vastauksia pystytään mahdollisimman luotettavasti tunnistamaan niitä kohtia, joissa on kehitettävää hatkaamiseen liittyen. Toisaalta sen avulla tunnistetaan myös ne kohdat, joissa asiat jo toimivat. Tämä tieto mahdollistaa niin Hatkassa-hankkeessa tehtävän kehittämistyön kuin myös siinä käytettävissä olevien resurssien tarkoituksenmukaisten kohdentamisen nuorten, heidän läheistensä ja ammattilaisten tärkeinä pitämiin kohtiin. Kyselyn tuottaman tiedon pohjalta julkaistava raportti auttaa myös muita toimijoita kehittämään omaa toimintaansa.

Lisätietoja antavat:

Maija Haapala, maija.haapala@pesapuu.fi

Onni Westlund, onni.westlund@pesapuu.fi

Lisätietoja Hatkassa – Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeesta Pesäpuun verkkosivuilla.