Kohti korkeuksia -mentorointiohjelma korkeakouluopinnoista kiinnostuneille nuorille

Kohti korkeuksia -verkkomentorointi tarjoaa vertaisuuteen perustuvaa tukea oman korkeakoulupolun pohdintaan sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille

Pesäpuu ry:n, Osallisuuden Aika ry:n ja Auta Lasta ry:n Nuorten Turvasatama -hankkeessa pilotoidaan tänä syksynä verkkovälitteistä, vertaisuuteen perustuvaa mentorointia oman ura- ja koulutuspolun pohdintaan sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille. Mentorointiohjelman tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa asuvien tai asuneiden nuorten valmiuksia pohtia ja ottaa askelia omalla opinto- ja urapolulla korkeakoulutuksen näkökulmasta sekä tunnistaa omia opiskeluun ja työelämään kytkeytyviä vahvuuksiaan.

Ohjelman mentorit ovat lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneitä ja korkeakoulun käyneitä, tai korkeakoulussa opiskelevia, nuoria aikuisia. Kohti korkeuksia -verkkomentorointiohjelma kestää 4–5 kuukautta, jonka aikana mentoriparit työskentelevät mentoroitavan omia toiveita ja tavoitteita silmällä pitäen. Mentorointi tapahtuu mentoriparin valitsemassa viestintäsovelluksessa (esimerkiksi WhatsApp tai Discord) kirjoittaen, puheluin tai ääniviestein.

Ohjelma sisältää myös neljä verkkovälitteistä sparraustilaisuutta yhdessä muiden mentoriparien kanssa sekä ohjelman loputtua päätöstapaamisen. Lisäksi osana mentorointiohjelmaa järjestetään kolme avointa webinaaria kaikille teemasta kiinnostuneille. Ohjelma on osallistujille ilmainen ja kaikissa sparraustilaisuuksissa korvataan osallistujien ruokakulut.

Kohti korkeuksia -verkkomentoroinnin yrityskummina toimii suomalainen digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt Gofore Oyj.

Inspiraatiota Better Futures -ohjelmasta

Better Futures on Yhdysvalloissa kehitetty kokonaisuus, jonka vaikuttavuutta on kansainvälisesti tutkittu. Better Futuresin tarkoitus on tarjota sijaishuollossa asuville tai asuneille nuorille tukea vertaismentoroinnin avulla toisen asteen tutkinnon jälkeisten kiinnostuksen kohteiden ja mahdollisuuksien tutkimiseen sekä valmentaa heitä osallistumaan toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Ohjelmaa ja sen soveltuvuutta olisi mahdollista kokeilla myös Suomessa. Better Futures vastaa sisällöltään myös nuorten omia tarpeita ja toiveita kouluttautumista edistävästä toiminnasta (Pesäpuun #Kiinniveti-raportti 2022).

Nuorten Turvasatama -hankkeen Kohti korkeuksia -ohjelmassa lähdetään liikkeelle verkossa toteutettavasta kevyemmästä kokeilusta, jossa Better Futures on toiminut inspiraation lähteenä. Kohti korkeuksia -ohjelman päätteeksi julkaistaan toimintamalli sekä raportti syntyneistä kokemuksista ja havainnoista. Kokeilun jälkeen Pesäpuu tai muut toimijat voivat edistää Better Futuresin pilotointia laajemminkin Suomessa.

Etsimme nyt mentoroitavia nuoria mukaan ohjelmaan!

Etsimme Kohti korkeuksia -mentorointiin mukaan viittä noin 17–25-vuotiasta nuorta, jotka ovat kiinnostuneita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnoista ja ovat valmiita sitoutumaan puolen vuoden verkkomentorointiin oman mentorin kanssa.

Mentoroitaville järjestetään verkkovälitteinen alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan nuoren toiveita mentoroinnille. Nuoren mentori valitaan esiin nousseiden toiveiden pohjalta. Kohti korkeuksia -mentorit ovat Pesäpuun, Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan ja Osallisuuden Aika ry:n toiminnassa mukana olevia nuoria aikuisia.

Mentoriohjelma sisältää mentorointia noin 1–2 tuntia viikossa. Ohjelmaan kuuluu myös neljä verkkovälitteistä tapaamista muiden mentoriparien kanssa:

Ensimmäinen tapaaminen ma 10.10. klo 18–20
Toinen tapaaminen ma 14.11. klo 18–20
Kolmas tapaaminen ma 12.12. klo 18–20
Lopputapaaminen ma 9.1. klo 18–20

Lisäksi mentoriparit voivat halutessaan osallistua syksyn aikana ilta-aikaan järjestettäviin avoimiin webinaareihin, jotka käsittelevät uratarinoita, korkeakouluun hakeutumista sekä omaa taloutta opintojen aikana.

Mikäli olet kiinnostunut mentoroinnista, tai tunnet nuoren, joka voisi olla kiinnostunut mentoroinnista, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Krista Kokkoseen viestillä (myös WhatsApp), soittamalla tai sähköpostilla:

p. 041 731 1402 / krista.kokkonen(at)pesapuu.fi

Viimeinen ilmoittautumispäivä mentoroitavaksi on 25.9.2022.

Voit seurata mentorointiohjelman etenemistä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #KohtiKorkeuksia.