Hatkassa-hankkeen katsaus julkaistu

Pesäpuu ry:n maaliskuussa 2022 käynnistynyt Hatkassa – sijaishuoltopaikasta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hanke on päässyt hyvään vauhtiin kevään 2022 aikana. Hankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteena on luoda kansallinen tilannekuva hatkailmiöstä ja sen taustatekijöistä hatkan aikana sekä tuottaa tietoa myös hatkan jälkeen tapahtuvista asioista.

Hankkeen työntekijät ovat kirjoittaneet katsauksen tähänastisesta toiminnastaan sekä tulevista suunnitelmistaan. He myös taustoittavat katsauksessaan hatkaamista ilmiönä, kartoittavat sen riski- ja ennaltaehkäiseviä tekijöitä sekä peräänkuuluttavat yhtenäistä linjaa eri viranomaistoimijoiden välille ”hatkalaisiin” liittyen. Löydät katsauksen Hatkassa-hankkeen sivuilta sekä suoraan tästä linkistä (pdf).

Syksyn 2022 aikana hanke kerää tietoa hatkaamisesta nuorilta ja heidän läheisiltään, lastensuojelulaitosten ammattilaisilta, sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä sekä poliiseilta. Tiedonkeruu toteutetaan laajalla kyselyllä. Kysely tuottaa tietoa nimenomaan hatkaamisesta ilmiönä, siihen liittyvistä veto- ja pitovoimatekijöistä sekä eri toimijoiden asenteista ja ymmärryksestä liittyen hatkaamiseen.

Kyselyssä kerättyä tietoa tullaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa syventämään työpajoin loka–joulukuussa 2022. Raportti hatkaamisen kansallisesta tilannekuvasta on määrä julkaista maaliskuussa 2023, jonka jälkeen hanke tarttuu yhteiskehittämisen periaattein konkreettisiin toimiin hatkaavien nuorten suojelemiseksi yhdessä.

Kysy lisätietoja matalalla kynnyksellä:

Maija Haapala, p. 044 715 0211, maija.haapala(at)pesapuu.fi
Twitter: @maijaruusu
TikTok: TikTok-sossut

Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi
Twitter: @onniwestlund
LinkedIn: Onni Westlund