Kutsu nuorille ja aikuisille kirjoittamaan sisaruustarinoita

Lämpimästi tervetuloa kirjoittamaan omaa sisaruustarinaasi. Voit tutkia omaa tarinaasi suhteessa biologisiin tai adoptoituihin sisaruksiisi, sijaissisaruksiisi tai muuhun sisaruksena kokemaasi henkilöön. Millaisena olet kokenut sisaruuden? Miten sijaishuolto on vaikuttanut sisaruuteen? Voit myös kirjoittaa siitä, miltä sisaruus on omassa perheessäsi näyttäytynyt syntymä- tai sijaisvanhemman roolista käsin. Entä millaista sisaruutta olet kohdannut työssäsi esim. lastensuojelulaitoksessa?

On tärkeää, että erilaiset kokemukset ja ajatukset sisaruudesta sijaishuollon kontekstissa tulevat esille ja otetaan huomioon palveluita suunnitellessa, kehittäessä ja toteutettaessa. Sisaruustarinoita-kirja kokoaa yhteen tärkeää kokemustietoa, joka on jäänyt varjoon niin tutkimuksessa kuin yleisemmässä keskustelussa lastensuojeluun ja sijaishuoltoon liittyen.

Kerro sisaruustarinasi vapaasti, tyylilaji voi olla mikä vaan. Voit kertoa tarinasi kirjemuodossa, vuoropuheluna, perinteisenä kronologisesti etenevänä tarinana, eri sisarushahmojen kuvauksena, runona, tuokiokuvana tai jossain muussa muodossa. Jos mahdollista, keskustele kirjoittamisen herättämistä muistoista tai tunteista yhdessä turvallisen henkilön kanssa, jolta voit saada tukea.

Jos kirjoittamisen aloittaminen tuntuu hankalalta, voit tulla mukaan yhteiseen kirjoitushetkeen etäyhteydellä 13.9. klo 18–20. Etätapaamisessa jutellaan sisaruuteen liittyvistä kokemuksista ja aloitetaan tekstien tuottaminen. Mukaan voi tulla kuulolle inspiroitumaan muiden kokemuksista tai jakamaan keskustellen omia pohdintojaan. Omaa tekstiä ei tarvitse jakaa muiden kanssa, vaan sen voi lähettää halutessaan verkkolomakkeen kautta tapaamisen jälkeen. Microsoft Teamsilla järjestettävään kirjoitustuokioon voi ilmoittautua . Mikäli haluat jutella kirjoittamisesta kahden kesken, voit olla yhteydessä Miljaan (yhteystiedot alla).

Pesäpuu julkaisee tarinoista kirjan vuoden 2022 lopussa. Voit lähettää meille oman tarinasi osaksi kirjaa verkkolomakkeella lokakuun loppuun mennessä .

Lisätietoja:
Milja Kaijanen, p. 041 730 4797, milja.kaijanen(at)pesapuu.fi


Katso myös kutsu lapsille kirjoittamaan sisaruustarinoita.
Pesäpuu julkaisee sisaruustarinoista kirjan vuoden 2022 lopussa.