Tunnetko sun tunteet? -verkkovälitteisen työpajan raportti on julkaistu

Huhtikuussa Nuorten Turvasataman Discord-serverillä pilotoitiin suljettua, verkkovälitteistä pienryhmätoimintaa. Kokeilu oli sosionomiopintojensa viimeistä harjoittelua Pesäpuussa suorittaneen Anna Ahonalan kehittämistehtävä.
Tunnetko sun tunteet? -työpajakokonaisuus sisälsi neljä kokoontumiskertaa. Työpajojen tarkoitus oli kevyesti johdatella nuoret tutustumaan tunnetaitoihin sekä antaa nuorille muutamia työkaluja omaan tunnetaidot-työkalupakkiin. Suljettuun ryhmään osallistui seitsemän nuorta.

Suljettu verkkotyöpaja voi tarjota mahdollisuuksia, joita kasvokkainen kohtaaminen tai kaikille avoin työpaja ei pysty. Verkkotyöpaja mahdollistaa tuen ja ohjauksen kaukana asuvalle, tai nuorelle, joka ei muusta syystä voi tai halua tavata kasvokkain. Usein myös kipeistä asioista tai tunteista puhuminen voi tuntua helpommalta verkossa ja suljettu verkkotyöpajakokonaisuus voi tarjota tälle vieläkin turvallisemman ja luottamuksellisemman ilmapiirin.

Tunnetko sun tunteet? -työpajan raportin tarkoituksena on tarjota tietoa ja vinkkejä tunnetaitotyöskentelyyn lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten kanssa verkkovälitteisesti. Verkkovälitteisen tunnetaitotyöpajan malli on vapaasti hyödynnettävissä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Malli on suunniteltu Discordissa toteutettavaksi, mutta se soveltuu hyvin myös muille verkkoalustoille, kuten Teamsiin tai Zoomiin.

”Kiitos kun pidätte tällaista ryhmää <3 Tää on hyödyllinen ainakin itselle että pääsee puhumaan toisten kanssa turvallisesti pienemmässä ryhmässä tunteista” – Ryhmään osallistunut nuori

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Tutustu Tunnetko sun tunteet -työpajakokonaisuudesta tehtyyn raporttiin.