Puhu mulle 2.0 -Ammattilaisfoorumin raportti on julkaistu

Järjestimme syksyllä yhteistyössä FinFami EteläPohjanmaa ry:n Kunahra-hankkeen kanssa Ammattilaisfoorumin Seinäjoella nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Ammattilaisfoorumi oli jatkoa 2020 järjestetylle Puhu mulle! -Nuorten foorumille, jonka teemana oli nuorten ajatukset ja kokemukset omasta ja läheisten mielen hyvinvoinnista.

Ammattilaisfoorumien ajatuksena on tarjota ammattilaisille sekä tietoa että mahdollisuus reflektoida ja kehittää omaa työtänsä eteenpäin. Ammattilaisfoorumin teemoiksi nostettiin nuorille suunnatussa foorumissa esiin nousseet tärkeät asiat, joita olivat puheeksi ottaminen, moninaiset verkostot, konkreettinen tuki ja lempeä kohtaaminen. Jokainen näistä teemoista on merkityksellinen kohdattaessa nuoria. Lue juuri julkaistusta raportistamme työskentelyosuuden tärkeimmät havainnot sekä päivässä esiin nousseet konkreettiset vinkit ja ideat ammattilaisille kunkin teeman edistämiseen omassa työssään.

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n Kunahra -hankkeessa (2020-2022) tarkoituksena on nuorten mielenterveysläheisten huomioiminen ja tukeminen. Hanke toteutuu yhteistyössä nuoria kohtaavien ammattilaisten kanssa, toimintaa hanke järjestää nuorille ryhmä- ja yksilötapaamisin, verkossa sekä kasvotusten.