Lastensuojelun asiakkaana olevia nuoria halutaan kuulla seksuaaliväkivaltaa koskevassa kansallisen lapsistrategian pilotissa

”Pilotin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta osallistua, lisätä heidän tietojaan Lanzaroten sopimuksesta sekä esittää heidän näkemyksensä valmistelevalle työryhmälle”, toteaa työryhmän puheenjohtaja sosiaalineuvos Marjo Malja.

Lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sekä suuressa riskissä joutua kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Seksuaaliväkivalta jää usein piiloon, sillä sen kokemiseen saattaa liittyä voimakasta häpeää ja syyllisyyttä. Lapset ja nuoret saattavat myös ajatella, että aikuiset eivät kestä kuulla heidän kokemuksiaan. Tämä voi estää kertomisen ja avun saamisen.

Lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen myös toteutuvat eri tutkimusten ja työntekijöiden kokemusten mukaan erityisen heikosti nimenomaan silloin, kun asia liittyy seksuaalisuuteen ja/tai seksuaaliväkivaltaan.

Pesäpuu on saanut toimeksiannon sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) koordinoida seksuaaliväkivaltaa koskeva kysely haavoittuvissa olosuhteissa 15–17-vuotiaille nuorille. Kysely on osa Lanzaroten ihmisoikeussopimuksen kansallista toimeenpanosuunnitelmaa. Koska aihe on herkkä, ja siitä voi olla vaikea puhua, haastattelun toteuttaa esimerkiksi sijaishuoltopaikassa oleva nuorelle tuttu ammattilainen. Toivomme, että mahdollisimman monen sijaishuoltopaikan tai muutoin 15–17-vuotiaiden nuorten kanssa työtä tekevä ammattilainen haluaisi olla mukana tässä ja mahdollistaa nuorten äänen kuulemisen seksuaaliväkivaltaa koskien.

Tarkemmin selvitystyöstä voi lukea STM:n julkaisemasta tiedotteesta.

Pesäpuun osalta lisätietoja sekä tukea ja materiaalia kyselyn toteuttamiseksi sijaishuoltopaikassa antavat:
johanna.barkman(at)pesapuu.fi, p. 040 514 4855
johanna.liukkonen(at)pesapuu.fi, p. 044 715 0216