Kaltoinkohtelu (ja sen kohtaaminen) tuottaa usein hiljaisuutta.

Pesäpuun X-ketju-hanke on mukana Koneen säätiön rahoittamassa Kuulluksi-hankkeessa vuosina 2022–2025.

Lämmin kiitos Koneen säätiölle!

Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikkö (HEX) hallinnoi hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaisi ymmärtämään, miten ja miksi lapset ja nuoret voivat jäädä yksin vaikeiden kokemustensa kanssa. Koetamme  ymmärtää, miten muun muassa häpeä, puhumattomuuden kulttuuri ja pyrkimys pitää ongelmat perheen salaisuuksina tuottavat hiljaisuuksia.

Kuulluksi-hankkeessa hyödynnetään historiantutkimuksen, muistitiedon ja taiteen menetelmiä, ja tavoitteenamme on tuottaa tietoa siitä, mistä on vaikeata puhua, yhdessä lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden ja sote-ammattilaisten kanssa: heitä kuullen ja hiljaisuuksia murtavaa ääntä tutkimuksellisesti tulkiten.

Hankkeessa keskeiseen rooliin nousee Pesäpuu ry:n ja tarinateatteri Storian sekä Hoivatie oy:n ja osuuskunta ILME:n taidelähtöinen ja tutkimuseettisesti kestävä työskentely lastensuojelun eri-ikäisten kokemusasiantuntijoiden, sijaishuollossa olevien nuorten ja sote-ammattilaisten kanssa. Hankkeeseen palkattavat tutkijat tarjoavat taiteelliseen työskentelyyn tutkimushavaintoja ja käsitteitä, jotka auttavat osallistujia jäsentämään ja jakamaan henkilökohtaisia kokemuksiaan, niin puheena, tekstinä kuin taiteellisina tuotoksina.

Kaltoinkohtelu (ja sen kohtaaminen) tuottavat usein hiljaisuutta – halutessaan osallistujat voivat tuoda hankkeeseen oman äänensä ja näin jakaa arvokasta kokemustietoa, joka avaa taas tutkijoille uusia näkökulmia ja tutkimuskohteita.

Hankkeeseen tullaan hakumenettelyllä palkkaamaan post doc -tutkija vuosille 2023–2025. Palkattava tutkija tulee työskentelemään osana Pesäpuu ry:n organisaatiota. Tehtävään kuuluu erityisesti väkivallasta kertomisen ja kuulluksi tulemisen ilmiökentän tutkiminen ja Pesäpuu ry:n kokemusasiantuntijoiden kanssa toteutettavien foorumien organisointi ja havaintojen tulkinta ja käsitteellistäminen.

Projektia johtaa Suomen Akatemian tutkijatohtori Antti Malinen.

#lapsuudenhistoriaa #koneensäätiö #Kuulluksi-hanke

Artikkelikuva: kuvaaja Eeva Rista, 1970, Helsingin kaupunginmuseo.