Sisukas-toiminta vakiintui Jyväskylään

Sijaishuollossa asuvat lapset ja nuoret saavat nyt paremmin tukea koulunkäyntiinsä Jyväskylässä. Laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Jyväskylän kaupungin Sisukas-tiimin työ pohjautuu Pesäpuu ry:n Sisukas-malliin ja arjen työtä tehdään yhteistyössä.

Sisu-ryhmä

Osana Jyväskylän perusopetuksen Sisukas-toimintaa, aloitti elokuussa 2021 Vaajakosken yhtenäiskoulun alaisuudessa Sisu-ryhmä, jossa tarjotaan yksilöllistä opetusta pienryhmässä. Perusopetuksen Sisukas-tiimi ohjaa Sisu-ryhmään oppilaita, jotka tarvitsevat yksilöllistä koulupolkua pienemmässä ryhmässä. Sisu-ryhmän oppilaat etenevät opinnoissaan yksilöllisten ja erityisten opetusjärjestelyjen avulla siihen saakka, kunnes he voivat palata takaisin omalle lähikoululle.