”Oon saanu paljon vertaistukea.”

Verkkovälitteisen tuen, vertaistuen ja osallistumismuotojen kehittäminen lastensuojelun kokeneiden nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi aloitettiin Nuorten Turvasatamassa vuonna 2020. Keväästä 2021 lähtien toimintaa on jatkokehitetty kolmivuotisen STEA-hankerahoituksen avulla.

Turvasatama Discord-serverillä on reilu 360 käyttäjää, joista yhteisön aktiivisia jäseniä, joiden arjessa Turvasataman toiminnalla on vahvempi rooli, kolmisenkymmentä.

Kesän jälkeen on ehditty kehittää ja tehdä yhdessä monenlaista. Turvasatamassa järjestetään yhteistä ryhmätoimintaa pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Ryhmätoiminnan lisäksi serveri on auki 24/7 nuorten keskinäistä vapaamuotoista juttelua varten. Työntekijät käyvät myös säännöllisesti yksityiskeskusteluja nuorten kanssa erilaisista arkea ja hyvinvointia tukevista aiheista.

Sysky startattiin Back to School-etäfestareilla, jonne nuoret suunnittelivat ja tuottivat ohjelmaa. Serverillä on kokoonnuttu viikottain myös yhteen kahvittelemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Tämän lisäksi syksyllä on järjestetty kaksi teemakeskusteluiltaa, joiden aiheina olivat itsenäistyminen ja jälkihuolto, sekä seksuaalisuus ja ihmissuhteet. Myös lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoiminta on tärkeässä roolissa Turvasatamassa. Alkusyksystä nuoret loivat kantaaottavia meemejä jälkihuollosta Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin (YEE)-hankkeelle, joista valittiin yksi hankkeen kangaskassia varten. Viime viikolla nuoret kehittivät yhdessä DIAK:in YAMK-opiskelijan opinnäytetyönä suunnittelemaa, sijoitusprosessin osallisuutta, tiedonkulkua ja dokumentointia tukevaa mobiilisovellusta.

Tuntuisi turhalta pohtia Nuorten Turvasataman toimintaa ja sen vaikuttavuutta kysymättä asiasta nuorilta itseltään. Tämän uutisen kirjoittamisen tueksi on kävijät haastettu pohtimaan alkusyksyä Turvasatamassa: mieleen painuneita asioita ja merkityksellisiä juttuja. Kävijöiden kertomassa yhdessäolon merkitys korostui. Etäfestarit ja yhteiset jutusteluhetket, erityisesti kahvihetket, olivat jääneet parhaiten mieleen. Kahvihetkiä kuvattiin hauskoiksi ja lämminhenkisiksi. Turvasatamasta saatu apu ja tuki, sekä yhteinen keskustelu koettiin kaikista tärkeimmäksi osaksi toimintaa. Yksi kävijä valitsi kaksi gif-animaatiokuvaa kertomaan kokemuksistaan: kuvat välittivät innostusta ja mielenkiintoa.

Heinä-elokuun vaihteessa Turvasataman käyttäjiltä pyydettiin nimettömästi kyselyllä kokemuksia toiminnasta ja toiveita tulevalle. Kyselyyn vastasi 20 käyttäjää. Tässä muutama nosto nuorten ajatuksista siitä, mitä Turvasatama on tuonut heidän elämäänsä:

”Turvasatamasta on tuonut mun elämään iloa ja vähentänyt yksinäisyyttä ja sitä, että on saanut jakaa omia sijoitukseen liittyviä asioita sellaisessa yhteistyössä missä on muitakin joilla on samalaisia kokemuksia kuin itsellä on.”

”Se on ollut avain päästä alkuun vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin ja löytää vertaistukea erilaisten työpajojen kautta. Sen kautta osasin myös ohjautua eteenpäin siihen suuntaan mikä itseä kiinnostaa, eli vaikuttaminen lastensuojeluun.”

”Tietää ettei oo kokenut omassa lapsuudessa vaan pahaa ja ettei oo yksin. Oon saanu paljon vertaistukea.”

”Rohkeutta olla oma itseni, kertoa omia mielipiteitä ja keskustella muiden kanssa.”

”Ilmapiiri joka on ymmärtäväinen ja kannustava on huomattavasti vahvistanut itsetuntemusta. Se että on muitakin samanlaisista taustoista on myös auttanut todella paljon (varsinkin ylläpito ymmärtää paljon sellaisia asioita mitä ehkä sellaset ihmiset jotka ei oo samanlaisista taustoista ymmärrä). Se on kanssa että pystyy tukea muita on tärkeää nii tuo iloa myös”

”Nuorten turvasatama on vähentänyt yksinäisyyden tunnetta minulla sekä olen saanut uusia ystäviä. Yhteisistä tekemisistä olen saanut voimaa ja iloa arkeeni.”

 

Lisää Nuorten Turvastama -hankkeesta voit lukea täältä.
Nuorten Turvasatama Discord-serverille pääsee täältä.
Ohjevideo discordiin liittymisestä ja mukaan tulemisesta löytyy täältä.