Me emme ole yksin. Meitä on monta.

Tämä pätee sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi joutuneisiin, niin Suomen kuin maailman mittakaavassa.

Se pätee myös heidän hyväksi työskenteleviin ihmisiin. Tämä kävi selväksi osallistuessamme Sveitsissä kansainväliseen symposiumiin ’Justice Initiative – European response to child abuse cases’ (Oikeusaloite – Euroopan vastaus lasten kaltoinkohteluihin), jonka järjesti sveitsiläinen Guido Fluri Foundation Bernissä. Symposiumiin kokoontui tutkijoita, järjestöjä ja lasten oikeuksien aktivisteja eri Euroopan maista. Tilaisuudessa kuulimme puheenvuoroja monilta kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneilta, ja heidän oikeuksiaan ajavilta vaikuttajilta. Kaltoinkohtelun uhrien oikeuksien puolesta taistelevien määrä ja aito välittäminen kosketti ja vaikutti.

Kun löydämme vertaisiamme, se helpottaa. On kauheaa saada tietää, että joku toinenkin on kokenut vääryyksiä, joita kukaan ei saisi kokea. On hirvittävää ymmärtää, kuinka laaja ilmiö kyseessä oikein onkaan. Samalla tuska kuitenkin hieman helpottuu, sillä sitä ei kannakaan aivan yksin – me kannammekin sen yhdessä. Ja me taistelemme myös yhdessä, käsi kädessä, toistemme puolesta.

Bernin symposium tuntui tältä. Kauhistutti ja itketti kuulla henkilökohtaisia tarinoita huutavista vääryyksistä, ymmärtää kaltoinkohtelun ulottuvuuksista, joista ei ollut ennen tietoinen, ja kuinka laajasti kaltoinkohtelua on tapahtunut ja tapahtuu joka puolella Eurooppaa. Mutta samalla tilaisuus oli mielettömän voimaannuttava. Kaikki nämä henkilöt olivat kokoontuneet yhteen muuttamaan maailmaa. Korjaamaan vääryyksiä. Tukemaan toisiaan.

Symposiumin järjestäjä Guido Fluri on sveitsiläinen sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokenut säätiön johtaja, joka sai Sveitsissä aikaan kansallisen hyvitysjärjestelmän ajamalla sinnikkäästi uhrien oikeuksia. Hyvitysjärjestelmän ansiosta kaltoinkohtelun uhrit saivat valtiolta 25,000 Sveitsin frangia (n. 23,000€), pääsyn terapiaan ja heille kehitetään itseapu-projekteja. Ennen kaikkea, heidän tarinoitaan halutaan kuulla, heidän kokemuksiaan kunnioitetaan, ja heistä myös julkisesti, yhteisesti välitetään.

”Voimme työskennellä oikeudenmukaisemman Euroopan puolesta jos seisomme yhdessä. Meidän tulisi muistaa tämä symposium alkuna yhteiselle eurooppalaiselle reaktiolle menneisyyden kaltoinkohteluihin. Meidän täytyy voittaa monia haasteita tällä maratonilla, mutta tulemme tekemään historiaa, yhdessä.” -Guido Fluri

”Mitä saavutamme Euroopassa on väliä, sillä se vaikuttaa myös muuhun maailmaan.” – Matthias Katsch

Symposiumissa tehtiin yhdessä Euroopan laajuinen aloite kansallisten hyvitysjärjestelmien luomiseksi lapsuudessa instituutionaalisen kaltoinkohtelua kokeneiden hyväksi. Toivomme, että se saa huomiota ja muutosta aikaiseksi. Kun kaltoinkohtelun on tehnyt yhteiskunnallinen taho, on meidän yhteinen asiamme korjata se, mikä on mennyt rikki.

Symposiumissa oltiin yhtä mieltä siitä, että uhreille annettavan hyvityksen tulisi olla monin tavoin kattavaa. Mikään raha ei voi viedä vääryyksiä pois eikä yksinään ratkaista ongelmia. Hyvitysten tulisi sisältää monen elämän osa-alueen kattavaa tukea, sekä tunnustusta, kunnioitusta, ja totuuden kertomista sen piilottelun sijaan.

Kaltoinkohdelluiksi joutuneilla ihmisillä on oikeus menneisyytensä kanssa työskentelyyn, ja yhteiskunnalla on velvollisuus auttaa heitä siinä. Jotta tämä tapahtuisi, tarvitaan kokemuksistaan kertovia uhreja, sekä yleisö, joka haluaa kuunnella sekä ymmärtää heitä. Näiden avulla oikeus voi toteutua. Kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneiden tarinoita tulee kuunnella, kunnioittaa, ja meidän kaikkien tulee yhdessä välittää heistä ja heidän oikeuksien toteutumisesta. Sillä yhdelle tehty vääryys on meitä kaikkia, meidän ihmisyyttämme kohtaan tehty vääryys.

Me emme ole yksin. Valitettavasti, ja onneksi, meitä on monta. Koska meitä on monta, emme suostu hiljentymään. Koska emme ole yksin, meillä on voimaa ja rohkeutta muuttaa asioita. Yhteinen tehtävämme on taata, että historia ei toista itseään. Että kaltoinkohtelu ja vääryydet loppuvat. Ja koska meitä on monta, pystymme varmasti siihen.

Bern, Sveitsi.

Blogin kirjoittaja Saga Luoma, X-ketju