Kysely sijaishuollosta itsenäistyneille nuorille koulutusta ja työllisyyttä tukevista sekä haastavista tekijöistä 

Pesäpuu ry selvittää osana #Kiinniveti-esiselvityshanketta lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten koulutus- ja työllisyyspolkuja tukevia sekä haastavia tekijöitä Euroopan sosiaalirahaston tuella. Hankkeessa selvitetään yhdessä sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten, heidän kanssaan työskentelevien ja heitä kohtaavien ammattilaisten kanssa niitä asioita, jotka haastavat ja vaikeuttavat sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös siihen, mitkä tekijät nuorten ja ammattilaisten mukaan tukevat ja auttavat nuoria pääsemään kiinni koulutukseen ja työelämään sekä niiden tuottamaan hyvinvointiin.

Osana esiselvityshanketta haluamme selvittää näkemyksiä edellä mainituista tekijöistä suoraan nuorilta sähköisen kyselyn avulla. Suomessa ei ole koottu nuorten kokemuksia ja ajatuksia aiheesta aikaisemmin, joten jokainen vastaus on arvokas lisätiedon keräämiseksi. Kyselyyn voivat vastata sijaishuollosta itsenäistyneet 18–29-vuotiaat nuoret. Kysely koostuu taustatiedoista ja avoimista kysymyksistä koulutukseen, työelämään ja lastensuojelun jälkihuoltoon liittyen, ja siihen vastaamiseen menee n. 10-15 minuuttia Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 30 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja.

Kyselyssä kerättyjä tietoja hyödynnetään tulevaisuudessa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon kehittämisessä. Lisäksi kyselyn tuloksista tehdään kooste, joka julkaistaan avoimesti Pesäpuu ry:n nettisivuilla osoitteessa: www.pesapuu.fi. Koosteesta ei pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia eli jokaisen vastaajan anonymiteetti säilyy.

Kyselyyn voi vastata 26.9.2021 saakka täällä.

Lisätietoja kyselystä ja esiselvityshankkeesta voi kysyä Pesäpuu ry:n asiantuntija Onni Westlundilta: p. 045 886 33 26 tai onni.westlund@pesapuu.fi.