Sisukas-tiimi aktivoi sijoitetun oppilaan verkostoa ja kulkee oppilaan rinnalla

“Jotta tässä työssä onnistutaan, tarvitaan lapsen ympärille aktiivinen verkosto; yhteinen tietämys, tuki ja osaaminen kannattelevat lasta.”

Jyväskylän Sisukas-tiimin erityisopettajien Tuulikki Löppösen ja Taina Vaismaan Kasvun ja oppimisen blogi on luettavissa  kokonaisuudessaan Jyväskylän verkkosivuilta.